Digitale zorg: beter voor patiënt en ziekenhuis

PHILIPS
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

29 september 2016, 15:18 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Innovatie en digitalisering stuwen onze gezondheidszorg voorwaarts. Processen in ziekenhuizen verlopen heel wat gestructureerder en vlotter, maar belangrijker is dat de patiënt verzorging krijgt die nog kwalitatiever is en meer op zijn specifieke noden wordt afgestemd. Innovatie-expert Lucien Engelen en Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, hebben hoge verwachtingen.

Wie vandaag in een ziekenhuis komt, merkt hoe sterk de zorg is geëvolueerd in vergelijking met pakweg 10 jaar geleden. Marc Noppen: “Er is veel digitaliseerd in het ziekenhuis. De hele kennisoverdracht en communicatie rond medische gegevens verloopt nu via een EPD, Elektronisch Patiënten Dossier. De tijd dat röntgenfoto’s uit een papieren map konden verdwijnen of zelfs een heel dossier spoorloos bleek in het ziekenhuis, is voorbij. Ook de overdracht tussen ziekenhuizen onderling kan nu efficiënter verlopen.”

De data moeten in handen komen van de gebruiker.

Betere communicatie is één ding, maar de meerwaarde zit vooral in andere zaken. “De gestructureerde aanpak heeft ook als belangrijk gevolg dat er veel minder fouten door onwetendheid gebeuren”, vertelt de CEO van het UZ Brussel. “En we hebben nu een tool in handen die moet uitgroeien tot een intelligent systeem dat artsen en verpleegkundigen ondersteunt. Via big data, analytics en datamining willen we uit deze nieuwe bron bijkomende, relevante informatie halen om de kwaliteit van de zorg verder op te drijven.”

Geïntegreerde digitale zorgplatforms

Om de digitalisering ten volle te kunnen benutten, moeten wel nog wat stappen worden gezet. “Eerst en vooral: het systeem kan maar werken met de gegevens die erin worden opgeslagen. Dat vraagt een gedragsverandering van artsen en verpleegkundigen om alles te registreren, continu en stap voor stap”, stelt Marc Noppen. “Bovendien moeten we evolueren naar geïntegreerde digitale zorgplatforms waarin informatie wordt gebundeld van het ziekenhuis, de huisartsen, de thuiszorg, apothekers, enzovoort… Wat mij betreft, is het momentum hiervoor aangebroken.”

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.
Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

Als de informatie over de patiënt wordt gecentraliseerd, kan diegene die het wil ook zijn eigen dossier gaan beheren. Noppen: “De patiënt moet centraal staan in wat we doen. Dan is het niet meer dan logisch dat hij of zij ook inzage krijgt en zelfs de regisseur wordt van zijn eigen dossier. Maar ook op dat vlak zien we nog geregeld behoudsgezinde reflexen in de sector.”

Eigenlijk hebben medisch personeel en zorgorganisaties geen andere keuze dan hierin mee te gaan. Want de wereld rondom hen verandert ook. Nu al bieden start-ups toestellen en applicaties aan die medische data verzamelen en interpreteren. En grote spelers als Google en Apple zien ook de gouden graal van medische data en toepassingen.

Democratisering van de data

Lucien Engelen, een Nederlandse expert die gespecialiseerd is in digitalisering van zorg en patient empowerment, pleit voor een doorgedreven democratisering van de data in de gezondheidszorg. “De data moeten in handen komen van de gebruiker. Het is alsof je naar je bankkantoor zou gaan om het saldo van je rekening op te vragen en de bankbediende dat zou weigeren “omdat u daar niet mee om kunt gaan”. Het is gewoon absurd om iemand de toegang te weigeren tot zijn eigen gegevens.”

De volgende stap wordt immers dat een patiënt dan zelf ook gegevens gaat toevoegen aan zijn dossier, die nuttig kunnen zijn voor het medisch personeel. “We kunnen dan data uit onze stappenteller, weegschaal, bloeddrukmeter verzamelen en ingeven. De patiënt heeft het volledige overzicht en beslist welke data hij wil delen met wie”, stelt Engelen.

We moeten evolueren naar geïntegreerde digitale zorgplatforms waarin alle informatie wordt gebundeld.

Uiteindelijk heeft de medische wereld daar ook baat bij: “De scheiding tussen technologie voor professioneel gebruik en voor consumenten vervaagt. Dankzij de data die de patiënt zelf genereert, krijgen we zijn persoonlijk profiel scherp in beeld: wat is voor die persoon zijn normale hartslag, zijn normale bloeddruk?”

Al die zaken samen zullen ook de efficiëntie van de zorg nog verbeteren. “Dankzij die bijkomende info kunnen we voor mensen die het willen én kunnen, eerst digitale zorg aanbieden. Wat routine is, kan vaak immers met behulp van technologie gemakkelijker, goedkoper en dichter bij huis. De tijdswinst die dat oplevert, kunnen we dan gebruiken voor mensen die echt persoonlijke begeleiding nodig hebben”, besluit Engelen.