Dexia onder vuur

Eric Pompen Eric Pompen is redacteur van Moneytalk

Via software tracht Dexia de lokale besturen aan zich te binden. Maar hun pakket is minderwaardig, vinden OCMW-ontvangers.

Sinds de vrijmaking van de markt drie jaar geleden kalft de monopoliepositie van de bank- en verzekeringsgroep Dexia bij de gemeentediensten – goed voor zo’n 80 miljard frank aan nieuwe kredieten per jaar – langzaam af. In 1999 realiseerde het voormalige Gemeentekrediet nog 85%. Vorig jaar zakte dit aandeel naar net geen 80%.

Om de gemeenten en OCMW’s weer aan zich te binden, schakelt Dexia nu zijn softwarebureau in. Dat beweren althans enkele misnoegde OCMW-ontvangers. Zij dringen aan op duidelijke scheidingslijnen om belangenconflicten te vermijden.

Momenteel zouden de informaticaleveranciers (al dan niet via intercommunales verbonden aan het voormalige Gemeentekrediet) aan de financiële instellingen van de lokale besturen boekhoudkundige protocols opleggen die op het lijf van Dexia geschreven zijn. Ook zouden de diskettes om leningsbestanden te kunnen lezen in de toekomst gratis zijn voor klanten van het voormalige Gemeentekrediet, terwijl de andere besturen ervoor moeten betalen. Met andere woorden: misbruik van machtspositie. De concurrentie is niet gelukkig met deze situatie, maar hoopt het probleem tussen confraters te kunnen regelen.

De afgelopen jaren kocht Logins, de informaticadochter van Dexia, drie concurrenten op: IN-2 Computers, ICL en Cevi. Vervolgens legde het bedrijf zijn boekhoudkundige pakket aan de lokale besturen op. Maar dit platform is minderwaardig aan dat van IN-2 (ex- Siemens), zuchten de gedupeerde OCMW-ontvangers. Ze voelen zich gesterkt door twee leden van de Vlaamse Commissie voor OCMW-Boekhouding, die eind vorig jaar onomwonden stelden dat alleen IN-2 en Schaubroeck (een nog onafhankelijke concurrent uit Nazareth) erin geslaagd zijn een kwaliteitsvol product af te leveren. Geert Bouckaert, directeur van het Instituut voor de Overheid en professor aan de KU Leuven, vindt het ook schrijnend dat “bedrijven die zijn opgericht om lokale besturen te ondersteunen ( nvdrCipal, Cevi en Vlabric) het laten afweten en flagrant tekortschieten bij het gezamenlijk ontwerpen, helpen invoeren en evalueren van hardware, software en orgware voor de financiële functies”.

Dexia is verbaasd over deze beschuldigingen. Volgens een woordvoerder gaat het maar om een klacht van een kleine minderheid: “Er zijn ten hoogste 36 ex-klanten van IN-2 Computers. Bovendien kunnen de besturen – zoals bijvoorbeeld Gent – steeds een beroep doen op de concurrentie als ze onze producten niet willen.”

ERIC POMPEN

Partner Content