Dansen op de slappe kabel

Het jongste princiepsakkoord van Telenet Vlaanderen maakt geen einde aan de interne knelpunten. Een overzicht van de hoge risico’s.

Het visionaire kabelkoncept Telenet Vlaanderen krijgt stilaan vorm op papier. Vorige week bereikten de partners van het consortium een princiepsakkoord over de struktuur van de onderneming. Na maandenlang getouwtrek kregen de overheidsholding Gimv en operator US West eindelijk hun onmisbare partners de 18 Vlaamse kabelintercommunales over de streep. Nu nog hun aandeelhouders : in hoeverre zijn de gemeenten bereid miljarden te investeren en hun eigen dividenden op het spel te zetten ?

De gemengde intercommunales, met als partner Electrabel, zullen participeren in Telenet via een tussenvennootschap, Telenet Lokaal Net. Daarin wordt het gebruiks- en een beperkt eigendomsrecht van hun kabelnet ingebracht. Een rechtstreekse participatie in Telenet Holding is immers niet mogelijk, zolang de gemeenten de statuten van de intercommunales niet hebben aangepast. Eenmaal dat gebeurd is, zullen de aandelen van Telenet Lokaal Net omgezet worden in aandelen van de holding. Op die wijze krijgt Telenet Vlaanderen het mede-eigendomsrecht over het kabelnet.

De gemengde intercommunales nemen dan een belang van 23 % in de Telenet Holding. Ze betalen hiervoor 3 miljard frank waarvan de helft in natura door de inbreng van het kabelnet.

VERZET VAN GEMEENTEN.

Ook de zuivere intercommunales wachten op het definitieve fiat van hun raden van bestuur (de gemeenten). Als deze goedkeuring er komt, dan verwerven zij 11,5 % van de aandelen van de Telenet Holding in ruil voor de inbreng van 1,5 miljard frank kapitaal. Dit fiat belooft echter niet van een leien dakje te lopen.

Integan liet onlangs aan het Antwerpse stadsbestuur weten dat Telenet Vlaanderen de jaarlijkse dividenduitkering negatief kan beïnvloeden. Bruno Peeters ( CVP), Antwerps schepen voor Kommunikatie, kan hiermee niet lachen. Zegt hij : “Telenet Vlaanderen draait op twee snelheden. Ik stel vast dat wij als aandeelhouder van de zuivere intercommunale Integan moeten opdraaien voor het volledige risico. Terwijl Electrabel bij de gemengde kabelmaatschappijen bereid is een deel van die risico’s op zich te nemen.” Hij dreigt : “Nog vóór 2000 verloopt de koncessie van Integan. Wellicht zullen we één en ander dan eens grondig moeten herbekijken.”

RISICO.

De hoge risicograad van het Telenet-projekt wekt gemor bij de gemeentelijke overheden. Het businessplan van het consortium houdt rekening met een maximale kapitaalbehoefte tot 2001 van 31 miljard frank. Pakweg twee derden hiervan moet worden ingevuld door de aandeelhouders, de rest door externe kredietfinanciering. Na 2001 het scharnierjaar waarop Telenet Vlaanderen break-even wil draaien is een bijkomende investeringskost voorzien van 20 miljard frank (tot 2010).

Daartegenover staat een erg onzeker opbrengstenscenario. Niemand weet hoe de markt voor telefonie en multimediadiensten zich op de kabel zal ontwikkelen.

De risico’s van die markt worden geïllustreerd door de jonge Britse kabelmaatschappij TeleWest die in ’92 werd opgestart en waarin US West aandeelhouder is (zie ook Trends 4 mei ’95). TeleWest kontroleert vandaag zo’n 2 miljoen huizen vergelijkbaar met het kabelnet in Vlaanderen en is na bijna vier jaar aktiviteit nog steeds ver verwijderd van break-even.

In de eerste drie kwartalen van ’95 bedroeg zijn operationeel verlies 2,7 miljard frank (72 % hoger dan in ’94). Daartegenover staat wel een forse omzetstijging met 77 % naar 4,2 miljard frank. Maar velen vergeten dat de helft van de omzet van TeleWest geschraagd wordt door klassieke tv-distributie. Op dergelijke inkomsten kan Telenet Vlaanderen niet rekenen. De tv-distributie blijft het exclusieve terrein van de kabelbedrijven.

Telenet zelf zal zich toeleggen op kommunikatie van punt tot punt : zoals telefonie, video-on-demand, interaktief winkelen of pay-per-view.

Kortom, het streefdoel van Telenet Vlaanderen om break-even te halen in 2001 klinkt wel erg optimistisch. Ten vroegste in ’97 zullen de eerste testen in gesloten gebruikersgroepen van start gaan. Pas vanaf ’98 wordt publieke telefonie mogelijk. De vraag of er ooit meer telefonie dan televisie door de kabel zal stromen, is dus meer dan ooit één groot vraagteken.

PDP

GUIDO DECLERCQ (TELENET VLAANDEREN) Hoge kosten en erg onzekere opbrengsten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content