BUITENLANDSE HANDEL. BRUSSELEN IN VIETNAM

Zij heeft het nog wat moeilijk met ons land, zijn vele regeringen en zijn koude weer, maar stilaan raakt ze er toch aan gewend. Tran Thi Hien (geboren in Hanoi in 1960) is de Vietnamese handelsattaché voor het Brusselse Gewest met standplaats in hoofdstad Hanoi. “Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar met wat goodwill lukt het perfekt om het Belgische systeem te vatten, ” verklaart Hien. Ze heeft haar tweede verblijf in België net achter de rug. Gedurende twee weken had ze niet alleen kontakt met Brusselse bedrijven die interesse hebben voor de Vietnamese markt, maar deed ze ook de ronde van de vele Brusselse instellingen. Dit om beter te kunnen vatten hoe Brussel werkt en om de mensen die het hoofdstedelijk gebied besturen, te leren kennen. Wat de kontakten naderhand vlotter moet doen verlopen.

In 1982 studeerde Tran Thi Hien af aan de Universiteit voor Vreemde Talen in de Vietnamese hoofdstad. Nadien stak ze van wal op het ministerie van Landbouw op de dienst voor Internationale Samenwerking. In 1990 ging ze halftijds werken om verder te kunnen studeren aan de Tweede Universiteit in Hanoi, die gespecializeerd is in buitenlandse handel. In 1993 werd ze aangeworven door onze toenmalige ambassadeur Piet Steel (vandaag konsul-generaal in Hongkong), die dringend op zoek was naar een lokale handelssekretaresse. Tot ieders tevredenheid, want toen onze buitenlandse handel geregionalizeerd werd, was het Brusselse Gewest er als de kippen bij om haar aan te nemen als handelsattaché. Als Vietnamese is ze volop vertrouwd met de lokale kultuur en weet ze beter dan vele buitenlanders waar, wanneer en hoe ze wie moet benaderen.

Over haar land is ze zoals praktisch alle waarnemers optimistisch, al wil ze de problemen niet onder de mat vegen. “Men heeft gepoogd na 1975 het systeem zoals dat in het Noorden werkte ook in het Zuiden ingang te doen vinden. Dat mislukte zodat men nu op zoek is naar een andere struktuur zowel op ekonomisch als sociaal vlak. Daarbij mogen wij niet te vlug willen gaan. We moeten lering trekken uit wat er in China fout gaat, ” poneert Tran Thi Hien. Over de reis van de BDBH en prins Filip naar haar land verleden jaar laat ze zich zeer positief uit. “Sindsdien is het aantal bedrijven dat mij kontakteert, merkelijk gestegen. De interesse is reëel en groeiend, ” beklemtoont de Vietnamese dame.

TRAN THI HIEN (BRUSSELS HANDELSATTACHÉ IN HANOI) Optimistisch over de toekomst van Vietnam. “Al is het land nog op zoek naar de goede sociale en ekonomische strukturen. “

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content