1000 VOOR 100.000

Reddingsboei De Morgen verdwijnt.

De coöperatieve 1000 voor 100.000, elf jaar geleden opgericht om De Morgen te redden, wordt opgedoekt. “We willen vermijden dat we oude krokodillen worden in een opgedroogd moeras,” aldus voorzitter René Stroobants, vooral bekend als ABVV-verantwoordelijke van de Boelwerf.

De vennootschap verzamelde zo’n 56 miljoen bij particulieren en verenigingen, die aandeelhouder werden van De Nieuwe Morgen. De krant werd in 1989 overgenomen door Uitgeverij Hoste (De Persgroep), waarvan de coöperatieve nog 0,4 % bezit. Stroobants : “Onze aandelen, indertijd 100.000 frank per stuk, zijn intussen een paar frank waard. De Persgroep drong erop aan om klaarheid te brengen in de situatie. Ze hebben trouwens een stok achter de deur. Met de nieuwe vennootschapswet hebben ze het recht om kleine aandeelhouders uit hun structuur te werken.” Het is ook de bedoeling dat de Persgroep rechtstreeks (en niet via Hoste) participeert in De Nieuwe Morgen, waarin een kapitaalverhoging met 100 miljoen zal plaatsvinden.

Volgens voorzitter Stroobants heeft de cv geen bestaansreden meer. Voor het einde van dit jaar wordt zij ontbonden. Naar eigen zeggen zal er na betaling van het ereloon van de notaris en andere administratieve kosten “nog een paar honderdduizend frank” overblijven. Dat geld wordt niét overgemaakt aan De Morgen. “De vennootschap had ook tot doel om te waken over het socialistische gedachtegoed,” aldus Stroobants. “Dat gedachtegoed is vandaag ver te zoeken. Hoofdredacteur Yves Desmet slaagde er zelfs in Guy Verhofstadt op te hemelen als de redder van Vlaanderen. Onze telefoon stond na dat artikel roodgloeiend van protesterende militanten. De krant doet het commercieel uitstekend, maar ze trekt minder en minder arbeiders aan.”

De algemene vergadering van de cv zal na de vakantie beslissen wat met het resterende geld gebeurt. Stroobants sluit niet uit dat het terechtkomt bij Amsab, die het archief van de socialistische beweging beheert.

De cv’s 1000 voor 100.000 en De Onafhankelijke Pers (opgericht door het personeel en ook voor 0,4 % eigenaar van Hoste), die momenteel waken over de lijn van De Morgen, onderhandelen met De Persgoep over de oprichting van een soort raad van wijzen in de vorm van een Stichting. Stroobants : “Die Stichting zal bestaan uit vertegenwoordigers van syndicale en andere bewegingen, die de instandhouding van het progressieve gedachtegoed van De Morgen in het oog houden.”

RENE STROOBANTS (1000 VOOR 100.000) De Morgen doet het commercieel uitstekend, maar trekt minder arbeiders aan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content