Z-Sustainable Future: Real time monitoring van grondwaterstanden 20/06/23

Door klimaatverandering, verontreiniging en een te sterke vraag komen de voorraden grondwater onder druk te staan. Om de watertoevoer te kunnen blijven garanderen, wordt er gewerkt aan methodes om in real time de drinkwaterwinning te monitoren. Dit is het werk van iFLUX, een spin-off van VITO.