Video | Z-Energy

Z-Energy: Een warmtenet voor de wijk Luchtbal in Antwerpen 07/11/23

Om de energietransitie te kunnen realiseren, is het verduurzamen van residentiële verwarming een noodzaak. Fluvius ziet daartoe veel potentieel in warmtenetten. Die technologie helpt de fossiele verwarmingsbronnen terug te dringen en helpt ook het elektriciteitsnet ontlasten. In de Antwerpse wijk Luchtbal plant Fluvius de aanleg van een grootschalig warmtenet. De wijk, die voor het grootste deel bestaat uit collectieve woonunits en in de buurt van de haven ligt, leent zich uitstekend tot deze energievorm.