Meer fietsvergoedingen uitgekeerd in 2020

© Getty Images

Het aantal werknemers dat met de fiets naar het werk komt en daarvoor een fietsvergoeding ontvangt, is in 2020 opnieuw gestegen. Toen hebben werkgevers aan bijna 600.000 werknemers een fietsvergoeding betaald. Er zit wel een knik in het uitgekeerde bedrag. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Werkgevers kunnen beslissen een vergoeding te betalen aan hun werknemers die het woon-werkverkeer deels of volledig met de fiets afleggen. Tenzij dergelijke vergoeding vastligt in de cao, is de fietsvergoeding een gunst van de werkgever. Tot een bepaald bedrag per gefietste kilometer (0,25 euro in 2022, 0,24 euro in 2021) kan de werkgever de fietsvergoeding inbrengen als 100 procent aftrekbare bedrijfskost. Voor de werknemer vormt de vergoeding dan een onbelaste inkomst.

In 2016 waren alle uitgekeerde fietsvergoedingen, iets meer dan 400.000 in totaal, nog 100,7 miljoen euro waard. Beide cijfers klommen doorheen de jaren omhoog. In 2020 kregen 593.810 werknemers een fietsvergoeding, tegenover 572.047 mensen in 2019. De werknemers fietsten in 2020 in totaal 159 miljoen euro aan fietsvergoedingen samen, in 2019 was dat nog 163,9 miljoen euro. Zo maakt het totale bedrag een kleine knik omlaag.

Dat meer mensen naar het werk fietsen en daar een vergoeding voor ontvangen, kan echter niet ontkend worden. ‘Het is een goede tendens dat mensen blijven fietsen’, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. Sinds de lockdowns meer mensen naar de fiets deden grijpen voor recreatieve doeleinden, is de fietsverplaatsing meer ingeburgerd geraakt, klinkt het, ook om naar het werk te gaan.

Waar komt die knik in het totale bedrag van fietsvergoedingen dan vandaan? Door de lockdowns en het thuiswerk legden werknemers in het coronajaar 2020 minder kilometers af, aldus de FOD Financiën. Dat erkent de Fietsersbond: veel werknemers fietsten in 2020 niet meer dagelijks hun woon-werktraject.

De Fietsersbond stipt verder aan dat steeds meer paritaire comités de fietsvergoeding verplichten. Tegelijkertijd beperken sommige paritaire comités het dagelijkse bedrag, legt Callens uit. Zo hebben werknemers van het paritair comité 200, het aanvullende paritair comité voor bedienden, sinds juli 2022 recht op 0,20 euro per afgelegde kilometer, met een maximum van 8 euro en dus 40 kilometer per werkdag. Ook wie verder dan 20 kilometer van huis werkt, heeft recht op het forfaitaire bedrag van 8 euro per dag.

Partner Content