Zo geef je een correcte opzeg aan je werkgever

© Getty Images/iStockphoto

Als je nieuw werk hebt gevonden en je huidige job moet opzeggen, dan ga je best als volgt te werk om te vermijden dat je achteraf problemen hebt.

Arbeiders en bedienden die een einde willen maken aan een lopend arbeidscontract, moeten een opzegtermijn eerbiedigen. Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik dat je je opzeg hebt bekendgemaakt. Het moet wel gaan om een arbeidscontract van onbepaalde duur. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan je immers niet vroegtijdig beëindigen, behalve bij een contractbreuk door een fout van je werkgever.

Breng je werkgever op de hoogte

Het eerste wat je moet doen, is je werkgever op de hoogte brengen van het feit dat je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen. Om geldig te zijn, moet je je opzeg schriftelijk overmaken aan je werkgever. Dit kan op drie manieren:

  • met een per post aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending;
  • met een brief die je rechtstreeks bezorgt aan je werkgever of aan iemand die bevoegd is om dergelijke brieven voor je werkgever in ontvangst te nemen;
  • door het inschakelen van een deurwaarder die een zogenaamde exploot betekent; deze manier wordt zelden gebruikt.

Neem de juiste gegevens op in je opzegbrief

Vermeld zeker volgende gegevens in je opzegbrief:

  • je naam en adres;
  • de datum;
  • het feit dat je ontslag wilt nemen en de lopende arbeidsovereenkomst wil stop zetten; je moet niet de reden van je ontslag meedelen;
  • de datum waarop de lopende arbeidsovereenkomst hebt afgesloten;
  • de datum waarop de opzegtermijn ingaat;
  • de wettelijk vastgelegde maximumtermijn van je opzeg;
  • je handtekening.

De wettelijke maximumtermijn die je als bediende aan je werkgever moet geven als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen hangt af van de datum waarop je lopend arbeidscontract werd afgesloten. Heb je na 1 januari 2014 je contract afgesloten, dan gelden nieuwe opzegtermijnen. De termijnen bedragen minimaal 1 week – minder dan 3 maand in dienst – en maximaal 13 weken – 8 jaar of langer in dienst.

Je opzeggingstermijn begint te lopen op de maandag die volgt op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd. Heb je je lopende arbeidsovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2014, dan wordt de opzeggingstermijn voor een deel bepaald door je belastbaar jaarloon en voor een deel door je anciënniteit.

De maximumduur is sowieso beperkt tot 13 weken. Je vindt op het internet diverse sites van sociale secretariaten waarop je je opzegtermijn kan berekenen. Dit is onder andere het geval op de site van SD Worx.

Zorg voor een bewijs

Als je je opzegbrief zelf afgeeft aan je werkgever of aan een persoon die daarvoor bevoegd is, maak dan een dubbel exemplaar. Laat hem/haar beide exemplaren tekenen ‘voor ontvangst’ en houd er één voor jou. Schrijf eventueel schriftelijk de datum op waarop de opzegbrief werd ondertekend door jou en door je werkgever.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content