Regering maakt 30 miljoen euro vrij voor verhoging uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Maggie De Block en Denis Ducarme © belga

De ministerraad heefthet licht op groen gezet voor een aantal koninklijke besluiten waardoor de ministers van Sociale Zaken en Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Maggie De Block en Denis Ducarme, een reeks uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid kunnen verhogen met ruim 30 miljoen euro.

Voor werknemers die minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn, is een opwaardering voorzien van de inhaalpremie, een soort vakantiegeld dat elk jaar in mei wordt betaald.

“Deze aanpassing is essentieel om bijkomende financiële hulp te bieden aan de mensen die niet meer kunnen werken. Hierbij hebben we extra aandacht voor gezinnen en alleenstaande ouders in het bijzonder, want zij hebben een hoger armoederisico”, zei De Block vrijdag na de ministerraad.

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 wordt voorzien in een stijging van de inhaalpremie met 55 euro voor de gerechtigden met gezinslast, en met 26 euro voor de personen zonder gezinslast. In mei is de premie van beide groepen begunstigden al met 26 euro gestegen. In oktober krijgen de werknemers met gezinslast het tweede deel van hun premie om de 55 euro te bereiken.

Vanaf mei 2018 wordt het precieze bedrag onmiddellijk gestort, afhankelijk van de gezinssituatie van de begunstigde. Voor beide herwaarderingen wordt 21 miljoen euro vrijgemaakt in de welvaartsenveloppe 2018.

Daarnaast gaat 8 miljoen naar de opwaardering van bepaalde forfaits voor zelfstandigen. Op 1 september stijgt de uitkering van zelfstandigen die minder dan een jaar arbeidsongeschikt zijn met 1,7 procent. Hetzelfde geldt voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun activiteit niet hebben stopgezet. Voor vrouwelijke zelfstandigen die bevallen neemt de moederschapsuitkering met 1,7 procent toe.

Tot slot mogen zieke werknemers die alledaagse handelingen moeilijk kunnen uitvoeren vanaf 1 oktober 2017 rekenen op een stijging van 5 procent van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden. Die wordt samen met de uitkering uitbetaald en moet hen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken, verklaarde Ducarme.

Partner Content