Kinderarmoedestichting lanceert automatische microdonaties via bedrijven

KINDERARMOEDE Ons land heeft een van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. © Getty Images/iStockphoto
Dimitri Dewever medewerker Trends

Deze zomer lanceerde de kinderarmoedestichting Pelicano samen met het sociaal secretariaat UwPayroll als een van de eersten in België het systeem van automatische microdonaties. Werknemers kunnen ervoor kiezen elke maand van 0,01 tot 0,99 euro te schenken om de kinderarmoede in België uit de wereld te helpen.

In Brussel groeit 23,3 procent van de kinderen op in armoede, in Wallonië 16,2 procent en in Vlaanderen 7,3 procent, aldus de cijfers van Unicef. In totaal gaat het om een half miljoen kinderen. Daarmee heeft ons land een van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. Pelicano, een erkende stichting van openbaar nut, verzamelt al sinds 2009 financiële middelen via donateurs en nalatenschappen om kinderen uit de armoede te redden. Om de drempel voor donateurs te verlagen, ontwikkelde Pelicano het systeem van automatische microdonaties.

0,01 tot 0,99 euro per maand doneren

“Werknemers kunnen ervoor kiezen minimaal 0,01 euro tot maximaal 0,99 euro automatisch te schenken”, verduidelijkt Kristof De Boever, head of corporate partnerships van Pelicano. “Dat is een kleine bijdrage, maar voor ons en de kinderen die we helpen, betekent het een groot verschil.” Voorlopig kunnen alleen werknemers van bedrijven die aangesloten zijn bij het sociaal secretariaat UwPayroll die microdonaties laten storten. De bijdragen worden automatisch verwerkt bij de loonadministratie. Er lopen gesprekken om het systeem ook aan te bieden via andere sociale secretariaten.

“Met die microdonaties willen we kinderen in armoede alle kansen geven om zich te ontwikkelen en een plaats te verwerven in de maatschappij”, zegt Gunter Hens, de zaakvoerder van UwPayroll. “Daarnaast engageren wij ons ertoe om jaarlijks 1 procent van onze omzet te doneren aan Stichting Pelicano.” Pelicano opereert zonder subsidies. De microdonaties leveren de organisatie recurrente inkomsten op, die meer hulpzekerheid bieden. “Veel handen maken licht werk”, gaat Kristof De Boever verder. “De som is snel gemaakt: als 100 bedrijven met 100 medewerkers maandelijks 0,99 euro per werknemer doneren, betekent dat bijna 120.000 euro op jaarbasis aan recurrente inkomsten.”

Als 100 bedrijven met 100 medewerkers maandelijks 0,99 euro per werknemer doneren, betekent dat bijna 120.000 euro op jaarbasis’
Kristof De Boever, Pelicano

Een gemiddeld budget van 1.250 tot 2.000 euro op jaarbasis is nodig om een kind in armoede één jaar te helpen. Pelicano bekostigt alles voor hen: van gevulde brooddozen en maaltijden, kledij, schoolgerief, doktersbezoeken tot het lidgeld voor een jeugdbeweging of een sportclub. “We weten dat die financiële hulp maximaal bij de doelgroep terechtkomt”, verduidelijkt Kristof De Boever. “De kinderen die we steunen, vinden we via zorgpartners. In 90 procent van de gevallen zijn dat scholen, maar het zijn soms ook OCMW’s of schuldbemiddelingsadvocaten.”

Zodra een dossier is goedgekeurd, opent Pelicano in naam van die zorgpartner een bankrekening. Vervolgens kunnen daarmee de basisbehoeftes van de kinderen worden betaald. Op die manier biedt de organisatie een duurzame ondersteuning aan meer dan 3.045 kinderen en jongvolwassenen, op hun weg naar een volwaardige rol in de maatschappij. “We begeleiden en steunen de kinderen tot op het moment dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt”, vertelt Kristof De Boever. “Het vinden van werk is een cruciale schakel om uit de armoede te raken. Dat werd ook aangetoond met onze leerstoel die verbonden is aan de UGent.”

1 euro brengt 5 tot 9 euro op voor de maatschappij

Uit een studie van Vlerick Business School in opdracht van Pelicano blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in een kind, de maatschappij op termijn 5 tot 9 euro oplevert. “Als we een kind uit de armoede kunnen halen en het later op de arbeidsmarkt aan de slag kan gaan, heeft die persoon geen uitkering nodig en betaalt hij of zij zelf sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing”, benadrukt De Boever. “Dat zorgt aan het einde van de rit dan weer voor extra budgettaire middelen, waarmee de overheid de armoede kan bestrijden.”

De stichting hoopt dat het systeem van microdonaties snel bekend wordt. “Eind 2025 hopen we tussen 5.000 en 10.000 werknemers te hebben overtuigd om te kiezen voor automatische microdonaties”, besluit Kristof De Boever. “Uiteindelijk willen we doorgroeien naar enkele honderdduizenden microdonateurs. Voor werkgevers is het een krachtige manier om verder invulling te geven aan hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun ESG-doelstellingen te halen.” ESG is het Engelse acroniem waarmee aandacht voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur wordt aangeduid.

Kristof De Boever benadrukt dat het systeem van microdonaties geen fiscale voordelen oplevert: noch voor loontrekkenden, noch voor werkgevers. “Daar zijn de bedragen te klein voor. Wie meer wil doneren, kan dat via een rechtstreekse schenking aan onze stichting. Bedragen vanaf 40 euro per jaar geven wel recht op een fiscaal voordeel.” Voor zulke giften bedraagt de belastingvermindering 45 procent van het gestorte en op het attest vermelde bedrag.

23,3 procent

van de kinderen in Brussel groeit op in armoede.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content