Gezinnen kunnen stand van zaken onderzoek naar recht op schooltoeslag online volgen

© Getty Images

Het agentschap Uitbetaling Groeipakket wil de betaling van de schooltoeslagen nog transparanter maken voor veel gezinnen in Vlaanderen. Zij kunnen de stand van zaken van het onderzoek naar het recht op schooltoeslag online volgen. Dat meldt het agentschap zondagochtend.

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen september en december via de uitbetalers van het Groeipakket. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

Als het kind al een Groeipakket krijgt, dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. De gegevens om het recht te onderzoeken, ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers Fons en MyFamily kunnen vanaf nu zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van de uitbetalers.

Jaarlijks wordt bekeken hoe de verwerking van alle gegevens nog sneller en optimaler kan verlopen. Zo daalde de doorlooptijd in 2020 naar 35 dagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval zijn de gegevens niet te reconstrueren aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Partner Content