Europees verbod op roamingfactuur met tien jaar verlengd

© Getty Images

Nog zeker tot 30 juni 2032 zal wie in de Europese Unie belt, surft of sms’t in een ander dan zijn eigen land, daar geen extra kosten voor aangerekend krijgen. Het Europees Parlement heeft donderdag de verlenging van het verbod op het doorrekenen van die roamingkosten quasi unaniem goedgekeurd.

Telecomoperatoren mogen al sinds 2017 geen extra kosten meer aanrekenen aan buitenlanders die van hun netwerk gebruikmaken om te bellen, te surfen of te sms’en (‘roaming’). Aan dat verbod zou normaal gezien dit jaar een einde komen, maar een impactstudie van de Europese Commissie toonde aan dat dat niet zonder gevolgen zou zijn. Zo dreigden operatoren die weinig tot geen inkomsten halen uit buitenlandse consumenten die van hun netwerk gebruikmaken, maar zelf meer moeten betalen aan buitenlandse operatoren die hun reizende klanten bedienen, die prijzen door te rekenen in hun facturen.

Daarom beslisten het Europees Parlement en de Raad (de EU-lidstaten) om het verbod op extra roamingkosten met tien jaar te verlengen. Het akkoord dat ze daarover bereikten, is donderdag door het Parlement goedgekeurd met 581 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen.

Geert Bourgeois (N-VA) steunt de beslissing voluit. ‘Het afschaffen van de roamingtarieven in de EU is een voorbeeld van hoe de EU een meerwaarde kan betekenen voor haar burgers, en een tastbaar voordeel van onze Europese interne markt’, zegt hij in een reactie. ‘De nieuwe verordening is bovendien niet louter een verlenging, maar zal ook de roamingkwaliteit en de transparantie voor de EU-consument verhogen.’ Er is namelijk overeengekomen dat operatoren hun tijdelijke buitenlandse klanten dezelfde surfsnelheid en telefoonkwaliteit zullen moeten aanbieden als hun eigen klanten.

Over de vraag van het Parlement om ook internationale gesprekken binnen de EU, bijvoorbeeld van België naar Spanje, goedkoper te maken – omdat die nog vaak worden verward met roaming – werd geen akkoord gevonden.

Partner Content