Kivalliq Energy mikt op ommekeer in uranium

© REUTERS

Kivalliq gaat op zoek naar nieuwe goudgebieden in het pas overgenomen goudexploratieproject Baffin Gold. Daarnaast kan een stijging van het sentiment over uranium het vaandelproject van het exploratiebedrijf een serieuze boost geven.

Het Canadese uraniumexploratiebedrijf Kivalliq Energy maakte begin mei de overname bekend van Baffin Gold,een goudexploratieproject op Baffin Island in de Canadese provincie Nunavut. Het gaat om een groot gebied van 408.902 hectare, dat BHP Billiton in 2001 heeft ontdekt en dat verschillende eigenaars tussen 2001 en 2011 voor in totaal 25 miljoen dollar hebben geëxploreerd. Dat leverde goudvondsten in vijf gebieden op. Het ervaren exploratieteam van Kivalliq zal op basis van de historische exploratieresultaten een exploratieplan ontwikkelen, om de vondsten beter in kaart te brengen, maar ook om nieuwe gebieden te ontdekken. De betaling gebeurt voornamelijk via de toekomstige uitgifte van aandelen en mijlpaalbetalingen bij het aantonen van minstens 1 miljoen ounce mogelijke goudreserves, het publiceren van een haalbaarheidsstudie, gecombineerd met royalty’s op eventuele latere productie.

Het is het tweede belangwekkende nieuws dit jaar, na de financieringsoperatie van 3 miljoen Canadese dollar in januari (25,9 miljoen aandelen tegen 0,08 Canadese dollar, voor 60 procent onderschreven door Sandstorm Gold, en 1 miljoen door Sandstorm in ruil voor een 1 procent royalty). Wegens de extreem lage koers beperkten de noodzakelijke kapitaalverhogingen zich in 2014 tot 1,1 miljoen Canadese dollar (uitgifte van 5 miljoen aandelen tegen 0,22 Canadese dollar), 2,8 miljoen in 2015 (10,2 miljoen aandelen tegen 0,15 en 10,5 miljoen aandelen tegen 0,12 Canadese dollar) en slechts 0,4 miljoen in 2016 (4 miljoen aandelen tegen 0,1 Canadese dollar). Het hogere bedrag dit jaar wijst erop dat Kivalliq ondanks alles nog toegang vindt tot de kapitaalmarkt.

Maar het blijft vooral mikken op een ommekeer in de uraniummarkt die de waarde naar boven zal brengen van Angilak, het vaandelproject van Kivalliq in de mijnprovincie Nunavit met 43,3 miljoen pond reserves en een hoge uraniumconcentraatgraad van 0,69 procent. Dat het snel kan gaan bij een beter sentiment over uranium bewijst de koersverdubbeling in enkele weken eind 2016, begin 2017. Sindsdien ging het sentiment terug naar af, maar vroeg of laat moet de uraniumprijs substantieel hoger (totale productiekosten van 70 dollar, tegenover een spot market van 24-25 dollar) om op langere termijn tegemoet te komen aan de structureel stijgende vraag (verwachte toename van de operationele kerncentrales met een derde tegen 2035). Het aandeel blijft koopwaardig, maar wel met een bovengemiddeld risico (rating 1C).

Partner Content