Bediendenvakbond LBC: ‘Kritiek op koppeling loon aan anciënniteit is misplaatst’

© istock

De kritiek op de loonbarema’s, waarbij het loon voor oudere werknemers automatisch stijgt, is volgens de christelijke bediendenbond ‘misplaatst’. De Vlerick Management School lanceerde dinsdag nog een voorstel om in België anders te gaan verlonen, omdat oudere werknemers zichzelf nu uit de markt prijzen.

Vlerick, in samenwerking met HR-bedrijf Hudson, stelt voor om de loonbarema’s in de tijd te beperken, werknemers méér prestatiegebonden te verlonen en meer flexibiliteit in te bouwen in de loonpakketten.

LBC wijst er echter op dat werknemers nu al geconfronteerd worden met het aftoppen van hun barema. ‘Wie bijvoorbeeld als bediende werkt in de distributie of in bepaalde delen van de dienstensector en wordt betaald volgens het sectorbarema, krijgt geen opslag meer na 21 of 22 jaar dienst. Als zo iemand op zijn 18de aan de slag gaat, ziet hij zijn loon stagneren rond de leeftijd van 40 jaar. In andere sectoren zoals financiën of non-profit lopen de barema’s soms wat langer door. Gemiddeld tot er zo’n 30 jaar anciënniteit of ervaring is bereikt.’

Daarnaast worden veel bedienden en kaderleden nu al niet meer verloond volgens barema’s. Deze groep wordt alsmaar groter. De vakbond meent ook dat zelfs bij bedrijven die kiezen voor verloning op basis van prestaties of competenties, het vaak oudere werknemers zijn die meer ontvangen. ‘Als ouderen beter worden beloond, is dat dus zeker niet alleen te linken aan barema’s of anciënniteit. Wie het zo beperkt uitlegt, is bezig met een valse discussie.’

Dat prestatiegebonden verloning werknemers beter motiveert, klopt evenmin, aldus LBC. ‘Je krijgt onzekerheid over het beschikbare geld voor loonsverhogingen, de manier waarop je zal worden beoordeeld en het pure feit of je al dan niet opslag mag verwachten, ook al heb je beter gepresteerd dan in het jaar voordien. Zo creëer je in heel wat ondernemingen ongerustheid en frustraties bij het personeel en geef je de indruk dat het loonbeleid niet objectief genoeg wordt gevoerd.’

De LBC roept tot slot ook op om het debat rond de inzetbaarheid van oudere werknemers te verbreden. ‘Hoe maak je werknemers levenslang inzetbaar? Welke inspanningen doen werkgevers om hen bij te scholen zodat ze mee kunnen in een nieuwe -digitale- wereld? En hoe zorg je ervoor dat loopbanen werkbaar blijven?’

Partner Content