Operatie Propere Handen, het onderzoek naar zwart geld en matchfixing in het Belgische voetbal, brak uit amper zes weken nadat Peter Bossaert was aangetreden als CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Bruggeling reageerde op de crisis met een elfpuntenplan. "Het doel was de orde en het vertrouwen te herstellen, en de fundamenten te leggen voor een moderne, professionele organisatie. Die elf punten zijn intussen gerealiseerd of staan op de sporen."
...

Operatie Propere Handen, het onderzoek naar zwart geld en matchfixing in het Belgische voetbal, brak uit amper zes weken nadat Peter Bossaert was aangetreden als CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Bruggeling reageerde op de crisis met een elfpuntenplan. "Het doel was de orde en het vertrouwen te herstellen, en de fundamenten te leggen voor een moderne, professionele organisatie. Die elf punten zijn intussen gerealiseerd of staan op de sporen." Zo is de structuur van de bond sinds de zomer sterk vereenvoudigd. De KBVB bestaat nog uit één vzw. De feitelijke vereniging verdween, en de regels van goed bestuur deden hun intrede. De dagelijkse leiding zit nu bij het management en de bevoegdheden van de raad van bestuur zijn duidelijk afgebakend. Bossaert wil ook het 'Glazen Huis' aan de Brusselse Houba De Strooperlaan verkopen en iedereen samenbrengen in een nieuw bondsgebouw in Tubeke. Voor Bossaert is het niet het eerste veranderingstraject. Na acht jaar bij Unilever en Campina ging hij in 1997 aan de slag bij VMMa, de voorloper van DPG Media. Hij lanceerde de radiozender Qmusic in 2001 en werd in 2012 de CEO van alle activiteiten. Hij zat aan het stuur bij de integratie van de tv-zender vtm, Qmusic, en printmedia als Het Laatste Nieuws en Humo. "Er zijn parallellen tussen beide sectoren", blikt Bossaert terug. "De maatschappelijke impact van beide producten is groter dan hun economische voetafdruk. Dat maakt het moeilijker veranderingen door te voeren. Het grootste verschil zit in de emotie: die is in het voetbal tien keer zo groot. We moeten een beter balans vinden tussen rationaliteit en emotionaliteit." Het 125-jarige bestaan van de bond dit jaar grijpt Bossaert aan om een nieuw strategisch plan te lanceren. De krachtlijnen zijn werken aan een positieve bedrijfscultuur, de bond aanpassen aan de economische realiteit met een centrale rol voor data, commerciële groei en bovenal: het voetbal altijd centraal stellen. "We zijn een voetbalfederatie, geen ministerie van voetbal. We leggen op korte termijn de focus op het Europees Kampioenschap van de Rode Duivels, op onze nationale vrouwenploeg de Red Flames, en op onze nationale jeugdploegen." Hoe belangrijk wordt 2020 ? PETER BOSSAERT. "Enorm. Laten we voor het EK eens on-Belgisch ambitieus zijn. Ja, we gaan voluit voor de titel. Ook voor de Red Flames is het een belangrijk jaar, zij kunnen zich kwalificeren voor het EK. We hopen dit jaar ook op groen licht voor een nationaal voetbalstadion. Daar hebben we een ongelooflijke kans gemist. We waren het eerste team dat zich heeft gekwalificeerd voor het EK, zijn onbetwist reekshoofd, maar halen er geen enkel voordeel uit. Nederland speelt drie keer thuis. Wij spelen in Sint-Petersburg tegen Rusland, en in Kopenhagen tegen Denemarken." Ligt het stadiondossier stil? Zonder regering wordt geen beslissing genomen. BOSSAERT. "Politiek is er unanieme steun voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Die is haalbaar. We willen alleen de versleten betonstructuur vervangen door een arena met modern comfort." Vreest u buurtprotesten? BOSSAERT. "Nee, omdat we aan de bestemming van het stadion niets willen veranderen. We spreken over tien tot twaalf activiteiten per jaar, net als nu. Het stadion vervult een maatschappelijke rol. Dat is de insteek van de stad Brussel. "De Rode Duivels zijn het mooiste merk van België. Na de derde plaats op de Wereldbeker was iedereen trots. Helaas is ons stadion echt niet op het niveau van deze generatie. De Amsterdam Arena en het Koning Boudewijnstadion zijn even oud, maar totaal niet vergelijkbaar. Sinds de ingebruikname is er niet meer geïnvesteerd in ons stadion." Is een investering van 100 à 120 miljoen niet veel voor een stadion dat zo weinig wordt gebruikt? BOSSAERT. "Zo'n investering gaat minimaal dertig jaar mee. En dit is meer dan een voetbalstadion. Dit gaat ook over de Memorial Van Damme, en over hoe we België internationaal beter op de kaart zetten. We denken erover onze kandidatuur te stellen voor het EK 2025 of het WK 2027 vrouwenvoetbal. Zonder een degelijk stadion is zo'n dossier niet geloofwaardig." De prognose is dat de KBVB in 2019 3,8 miljoen euro verlies zou lijden, na de 13 miljoen winst in 2018. Wat verwacht u van 2020? BOSSAERT. "Ons budget wordt beoordeeld op een cyclus van twee jaar. Een jaar met een groot toernooi is winstgevend, het andere minder. Mijn opdracht is ervoor te zorgen dat de som klopt. Het verlies was ingepland, omdat we investeren in de modernisering van de bond. Voor de volgende jaren zijn we zeer optimistisch. De commerciële groei toont dat de motor aanslaat." Wat verwacht u de komende jaren? BOSSAERT. "Voetbal is geen gewone sector. Alles hangt af van de prestaties. Al spelen we nu wel op een ander niveau dan enkele jaren geleden. De vergoeding die we onlangs onderhandelden voor de mediarechten voor matchen van de Rode Duivels ligt substantieel hoger, en we passen de commerciële contracten aan in lijn met onze positie op de wereldranglijst." Wat vindt u van de plannen voor de BeNeLiga? BOSSAERT. "Wat ik vind, doet er niet toe ( lacht). De clubs beslissen. De grootste zes clubs in Nederland en de grootste vijf in België hebben aan hun bonden gevraagd het onderzoek naar de haalbaarheid te faciliteren. Wij willen als bond waken over de belangen van alle clubs, ook van de minder grote." Volgens de voorstanders is die BeNeLiga nodig om mee te kunnen als de Europese voetbalbond in 2024 de Europese bekers reorganiseert. BOSSAERT. "Er staat geen enkele club uit de Benelux in de Deloitte-lijst van de grootste twintig voetbalclubs. De vraag is wat de Belgische en de Nederlandse clubs willen betekenen in een Europese context. Daarnaast zijn er de plannen van de grote clubs voor een Europese competitiehervorming. Die kunnen een grote impact hebben op de onze competitie en clubs. We moeten nadenken over hoe we daarmee omgaan." De KBVB investeert de komende vijf jaar 3 miljoen euro in het vrouwenvoetbal. Wat wilt u bereiken? BOSSAERT. "We staan aan de vooravond van de doorbraak van het vrouwenvoetbal. Het WK in Frankrijk vorig jaar was één feest. Het is dezelfde sport, maar met een andere beleving. De doelstelling is een verdubbeling van het aantal speelsters in vijf jaar, dus tegen 2024. " Nog even naar Propere Handen. U leidt een bond die niet in staat is een club te bestraffen - KV Mechelen - die schuldig is bevonden aan matchfixing. BOSSAERT. "We waren daar wél toe in staat. Het proces voor de Geschillencommissie Hoger Beroep werd professioneel gevoerd. Daarna was er de beroepsprocedure voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat is geen onderdeel van de KBVB. Het had een andere mening over de interpretatie van ons reglement. Op basis van het reglement was er de mogelijkheid KV Mechelen te laten degraderen. Maar de KBVB respecteert de scheiding der machten. We werken hard aan nieuwe reglementen. Die zijn klaar en zitten bij de stuurgroep voor de finetuning. De bedoeling is dat ze gelden vanaf het seizoen 2020-2021. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat het voetbal fair wordt gespeeld. Dat is de essentie van de sport." U werkt ook aan een clearinghouse, een onafhankelijke organisatie waarlangs alle transferverrichtingen moeten passeren. Hoe staat het daarmee? BOSSAERT. "Het probleem is dat aan bijna elke transfer een buitenlandse component zit. De voorbije maanden hebben we veel overlegd met de wereldvoetbalbond FIFA. Die zal zelf starten met een clearinghouse voor alle internationale transfers. Dan kunnen we gemakkelijk informatie uitwisselen. Voor het Belgische deel komt er, op initiatief van de Pro League (de federatie van professionele voetbalclubs, nvdr), een Belgisch clearinghouse voor de start van het seizoen 2020-2021." Moet er een maximumvergoeding komen voor makelaars? BOSSAERT. "De FIFA wil de vergoedingen aftoppen, maar de vraag is of we dat in België kunnen afdwingen. Als we dat wenselijk vinden, moet dat het liefst Europees en via de wetgever worden geregeld. Persoonlijk lijkt me dat een nuttige stap. Het gaat over de gezondheid van ons voetbal. Propere Handen bracht het voetbal bijna aan de afgrond. Van makelaar Dejan Veljkovic, enkele vroegere bestuurders van KV Mechelen en een aantal personen weten we wat ze hebben gedaan. We wachten nog op de conclusies van het onderzoek van het federaal parket. De zaak is nog niet afgerond." Steeds meer Belgische clubs komen in handen van buitenlandse eigenaars. Is dat een bedreiging? BOSSAERT. "Voor ons is het belangrijk dat de competitie eerlijk verloopt. Daarin speelt de licentiecommissie een belangrijke rol. Teams die deelnemen aan een competitie, moeten aantonen dat ze het geld hebben die ook uit te spelen. Ik begrijp dus dat de clubs investeerders zoeken. Zolang de licentieregels worden gerespecteerd, moet de bond dat aanvaarden. Buitenlandse eigenaars vind je ook niet alleen in de sport. Elke markt wordt internationaler. Elk land heeft cruciale sectoren, maar ik weet niet of het voetbal daarbij hoort." De politiek schiet op de fiscale voordelen voor topsporters. BOSSAERT. "Ik pleit voor voorzichtigheid. Uit recent onderzoek naar de bruto- en nettovergoedingen van spelers in de Europese Unie blijkt dat België in de duurdere middenmoot zit. De optelsom van de fiscale verplichtingen voor de clubs is hier aan de hoge kant. Als bepaalde fiscale voordelen wegvallen, prijzen we onszelf uit de markt. "Elke markt heeft haar uitzonderingsmaatregelen. Het RSZ-verhaal is een deel van de totale belastingdruk. Ik wil het debat niet uit de weg gaan, maar ik pleit voor een billijk fiscaal systeem. Als wordt ingegrepen op één aspect, moeten andere componenten die disproportioneel zijn, ook worden bekeken. In Nederland wordt 30 procent van het loon van een buitenlandse speler niet belast. Zo biedt elk land voordelen. Daarom pleit ik voor een holistische benadering." U was amper in dienst en u kondigde aan dat de KBVB verhuist naar Tubeke, waar ook de Rode Duivels hun hoofdkwartier hebben. BOSSAERT. "Het is meer dan een verhuizing. We willen de sportieve staf samenbrengen met de mensen van de administratie en het management. Zo willen we naar een nieuwe bedrijfscultuur, waarin sport en voetbal centraal staan, en iedereen dagelijks contact zal hebben met het gras. "Tubeke is een project van Europees niveau. Na de uitbreiding omvat de site negen indoorterreinen, een indoorhal, een hotel met 80 kamers, het nieuwe bondsgebouw, een congrescentrum met een auditorium voor 200 mensen. De Belgische Wielerbond is onlangs al verhuisd, waardoor de grootste twee sportbonden één site zullen delen. We financieren dat zelf, onder meer door de verkoop van het gebouw aan de Houba De Strooperlaan en een subsidie van de UEFA en de FIFA." In het verleden heeft Steven Martens de KBVB al eens willen professionaliseren. BOSSAERT. "Ik was er toen niet. Het is duidelijk dat we een cultuuromslag moesten maken. Toen ik hier kwam, zag ik dadelijk dat we te ver van het sportieve stonden."We zitten midden in een noodzakelijk veranderingstraject. Bij zo'n omslag ga je door moeilijke fases, waarvan weerstand een onderdeel is. Het is vooral zaak rustig te blijven en de fundamenten juist te zetten. Ook in mijn vorige functies heb ik soms ingrijpende beslissingen genomen die moeilijk lagen bij mensen die niet van verandering houden. Je weet dat er een storm komt, maar daar moet je door."