Waarom moest het bankenplan aangepast worden?

HANS DEGRYSE. "Omdat er blijkbaar weinig nieuwe kredieten aan ondernemingen verstrekt werden binnen de voorziene portefeuille van 50 miljard. Dat plan was niet interessant omdat bedrijven al na een jaar het krediet moesten terugbetalen. De looptijd was te kort".
...

HANS DEGRYSE. "Omdat er blijkbaar weinig nieuwe kredieten aan ondernemingen verstrekt werden binnen de voorziene portefeuille van 50 miljard. Dat plan was niet interessant omdat bedrijven al na een jaar het krediet moesten terugbetalen. De looptijd was te kort".DEGRYSE. "Op het niveau van een individueel krediet speelde de overheidsgarantie niet. De banken moesten de eerste 3 procent van de kredietverliezen op de portefeuille nieuwe kredieten zelf dragen. Het moest dus al heel slecht gaan voor de overheidswaarborg in werking trad. Daarnaast was de maximumrente begrensd op 1,25 procent. In maart kenden banken nog ondernemingskredieten toe tegen gemiddeld 1,57 procent. Bovendien moesten ze 25 of 50 basispunten rentevergoeding voor de waarborg innen. Maar dat geld ging naar de overheid, niet naar hen."DEGRYSE. "Het opzet leek meer om de banken te laten bijdragen dan om ze te stimuleren vlot kredieten te verstrekken. Er was zelfs een risico dat ze hun slechte kredieten in het systeem duwden. Dat is geen goede aanpak. Het systeem moet aantrekkelijk zijn voor iedereen."DEGRYSE. "De uitbreiding tot kredieten van één tot drie jaar is een goede zaak. Al had ik zelf gekozen voor looptijden tot vijf jaar. Dan speel je op veilig. Je weet nooit of er een opflakkering van het virus komt en hoe lang bepaalde sectoren en bedrijven nodig hebben om zich te herstellen. Bij een lening van vijf jaar geef je ondernemingen voldoende flexibiliteit en leg je de bal in hun kamp."DEGRYSE. "Het was nodig om de banken een prikkel te geven om mee te werken. Maar een 80/20-verdeling van de verliezen op dossierniveau is inderdaad behoorlijk genereus. Volgens mij had 50/50 voor elk individueel krediet volstaan, eventueel aangevuld met een 80/20-verdeling op het niveau van de bankportfolio om het systeemrisico af te dekken. Bovendien blijft de oude regeling voor kredieten tot één jaar bestaan. Daardoor wordt de deur opengezet voor strategisch gedrag van de banken. Zij kunnen eventueel de grootste kredietrisico's doorschuiven naar de overheid. Dat had men beter vermeden. Er is ook een risico dat zombiebedrijven met een slecht businessmodel in leven gehouden worden."DEGRYSE. "Het is een stap in de goede richting, maar ik houd rekening met de minpunten. Zes op tien. Voldoende, maar ook niet meer dan dat."