Plan Mario Draghi heeft in Europa duidelijk iets veranderd

Het interessantste en langst verwachte deel van de tussenkomst van voorzitter Draghi van de ECB bij de recente meeting had volgens AXA Investment Managers betrekking op de steun aan de lidstaten. Het zorgvuldig opgestelde bericht luidde als volgt:

“The Governing Council (…) may undertake outright open market operations of a size adequate to reach its objective. In this context, the concerns of private investors about seniority will be addressed.”

De analisten van AXA Investment Managers begrijpen dat het plan twee fasen zal omvatten:

1. Italië en Spanje moeten fiscale en structurele hervormingen blijven doorvoeren. In dat opzicht is het een voorvereiste voor de ECB dat deze landen steun vragen van het EFSF/ESM om zich te verbinden tot een voorwaardelijkheidsprogramma.

2. De ECB zou vervolgens de overheidsobligaties van deze landen kopen, met een focus op korte looptijden, en de betaalde bedragen openbaar maken.

Er is iets veranderd

Dit nieuwe programma is volgens AXA Investment Managers een nieuwe fase in het antwoord van de ECB op de crisis. Om het met de woorden van Draghi te zeggen: “It is an effort that, I would say, is very different from the previous Securities Markets Programme (SMP) and one that falls squarely within our mandate.”

Ten eerste: eens er sprake is van de voorwaardelijkheid, lijkt de centrale bank bereid alle vereiste maatregelen te treffen om

de integriteit van de eurozone te verdedigen.

Dat betekent dat het probleem van het morele toeval in zekere mate voorbij is en dat de ECB openlijk steun kan bieden aan economieën in moeilijkheid (in plaats van bijvoorbeeld obligaties van alle leden van de eurozone te moeten kopen volgens de kapitaalsleutels van de ECB).

Ten tweede: hoewel er geen preciseringen werden gegeven, wijst de vermelding van een ’toereikende’ omvang erop dat de ingezette middelen om de obligatiemarkten te ondersteunen waarschijnlijk hoger zullen zijn dan het SMP (225 miljard €). De tussenkomst zou ook langer kunnen duren.

Tot slot biedt de focus op korte looptijden de ECB meer comfort om tussenbeide te komen, omdat:

– er een rechtstreekser verband is met het monetaire beleid en de transmissiekanalen;

– de uitstapstrategie relatief eenvoudig is;

– het kredietrisico waaraan de ECB blootgesteld is, beperkt is;

– de druk op de lange looptijden de mogelijkheid biedt om de lidstaten te pushen om te blijven doorzetten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content