Meeting Europese Centrale Bank van 6 september kan doorslaggevend worden

Het was afgelopen week geen fraai zicht om verschillende kopstukken van landen uit de eurozone elkaar verbaal te zijn strijden.

Niemand weet blijkbaar wat er precies met Griekenland moet gebeuren. Op de eerste plaats is het de vraag of het land al dan niet meer uitstel mag krijgen om orde op zaken te stellen.

Een tweede heikel punt is of de Grieken al dan niet de eurozone mogen/moeten verlaten. De meningen daaromtrent lopen nogal uiteen.

Daarnaast is het ook nog de vraag of de ECB obligaties van perifere landen mag blijven inkopen. Misschien krijgen we op die vraag een antwoord op 6 september, wanneer de ECB opnieuw vergadert.

Toelichtingen bij de modaliteiten van de verkoop van BIL door Dexia

Dexia herinnert aan de volgende punten betreffende de voorwaarden van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg aan Precision Capital en het Groothertogdom Luxemburg:

Zoals door de Groep werd meegedeeld, ondertekende Dexia NV op 5 april 2012 met de toekomstige kopers van BIL een SPA, waarin Dexia NV zich verbindt tot de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg, na de verkoop van een aantal activa.

De te verkopen activa vóór de closing van BIL omvatten het belang van 51% dat Banque Internationale à Luxembourg aanhoudt in Dexia Asset Management (“DAM”), zijn belang van 50% in RBC Dexia (“RBCD”), Dexia Bank Lettre de Gage (“DLG”), Parfipar, zijn belang van 40% in Popular Banca Privada (“PBP”), en een portefeuille van niet-strategische activa met een nominale waarde van 8,2 miljard EUR.

Alle bovenvermelde transacties hadden eind 2011 een belangrijke impact op de maatschappelijke rekeningen en het eigen vermogen van BIL.

De portefeuille en de afdekkingsderivaten zullen worden verkocht aan Dexia Crédit Local tegen de marktwaarde van de activa die op 31 december 2011 werd vastgesteld.

De verkoop van de “legacy” portefeuille van BIL aan DCL had op het resultaat ervan een impact van 1,9 miljoen EUR voor het jaar 2011. Dit had een zware impact op de solvabiliteit van de entiteit.

De prijs voor de overname door DCL van deze portefeuille is echter sterk gezakt ten opzichte van de nominale waarde van de portefeuille.

Deze portefeuille zal op termijn een grote meerwaarde creeren voor DCL (volgens Franse boekhoudnormen), op voorwaarde dat de kredietmarkten zich terug naar normaal begeven.

De entiteiten DAM, Parfipar, DLG en PBP zullen eveneens door de groep Dexia worden overgenomen vóór de closing van BIL, en dit tegen een betaling in cash aan BIL die overeenstemt met de marktwaarde van deze belangen op 31 december 2011. RBCD is dan weer rechtstreeks door BIL verkocht aan Banque Royale du Canada.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content