Lagere omzet bij Campine

In 2009 realiseerde de Groep Campine een omzet van 80,78 mio EUR vergeleken met 103,37 mio EUR in 2008 (-22%).

Het eerste semester leed het bedrijf in alle afzetmarkten onder lage prijzen en volumes. Het netto verlies uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat van het eerste semester bedroeg -2,47 mio EUR.

De tweede helft toonde verbetering op alle gebieden met een winst van 1,37 mio EUR – resulterend in een jaarverlies van -1,10 mio EUR voor belastingen.

De slechte eerste jaarhelft was het gevolg van de lagere vraag van onze belangrijkste markten, veroorzaakt door de wereldwijde economische recessie. Er heeft significant herstel plaatsgevonden.

Het operationele resultaat bedroeg 696 KEUR (2008: -1,85 mio EUR). Zowel de antimoonprijzen als het volume herstelden zich langzaam in 2009. Ook de loodprijzen kenden een heropleving in 2009, terwijl het volume stabiel bleef.

Het netto financiële verlies bedroeg -1,80 mio EUR in vergelijking met een opbrengst van 3,22 mio EUR in 2008. De loodindekking resulteerde in een verlies van -1,40 mio EUR (een netto opbrengst van 3,84 mio EUR in 2008).

Het doel van de indekking is het beperken van de schommelingen van Campine’s resultaat door de invloed van de wijzigende loodprijzen op de waarde van aan- en verkooptransacties alsook de voorraden.

Over 2009 werd een verlies geboekt terwijl er over 2008 een winst werd gegenereerd. Deze bedragen omvatten de reële waarde van de LME loodindekking per 31 december die opgenomen is in de winst & verliesrekening volgens specifieke IFRS Standaarden.

Het verlies na belastingen was -1,12 mio EUR, vergeleken met een winst van 1,06 mio EUR in 2008. De Raad van Bestuur stelt voor om geen dividend uit te keren. In 2009 werd een dividend van 0,75 mio EUR (0,5 EUR bruto per aandeel) uitbetaald op basis van het 2008 resultaat.

De saneringsprovisie van 3,7 mio EUR werd per 31 december 2009 herbekeken op basis van recentere gegevens. Op basis van de huidige informatie werd 2,1 mio EUR teruggenomen op de winst- en verliesrekening, zijnde zodat een saldo van 1,65 mio EUR blijft. Geplande saneringswerken zijn voorzien vanaf 2010 en er werd informatie verstrekt aan de buurtbewoners.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content