Fortis reageert op tussentijds rapport van college van experts

De Fortis holding heeft kennis genomen van het “Voorlopig rapport van het college van experts” dat vandaag is gepubliceerd en dat op 11 februari 2009 aan de aandeelhouders-vergadering van Fortis SA/NV te Brussel wordt voorgelegd.

Na een eerste lezing van dit rapport komt Fortis tot de volgende bevindingen:

Het rapport bevestigt dat de beslissingen van de Raad van Bestuur van Fortis holding van september en oktober 2008 als logisch en redelijk kunnen worden beschouwd en in het belang van de vennootschappen en hun aandeelhouders werden genomen.

De Raad van Bestuur beschikte volgens het college van experts over geen enkele manoeuvreerruimte om over belangrijke onderdelen van de overeenkomsten opnieuw te onderhandelen.

De Raad van Bestuur van de Fortis holding heeft naar beste vermogen gehandeld. Tegelijkertijd bevelen de experts aan dat een aantal betekenisvolle elementen van de overeenkomsten wordt heronderhandeld: “zonder onze principiële goedkeuring van de evaluaties, aangenomen in het kader van de operaties, besloten op 3,5 & 6 oktober, in vraag te willen stellen, brengt ons rapport bepaalde beschikkingen van deze overeenkomsten onder de aandacht, waarvoor wij een heronderhandeling aanbevelen.” (§11)

De Fortis holding zal de conclusies en aanbevelingen van het college van experts zorgvuldig verder analyseren en verzoekt alvast de Belgische overheid, zoals aanbevolen in het rapport, onverwijld onderhandelingen op te starten om alsnog te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare uitkomst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content