Financiële markten kunnen nu gaan consolideren

ING België en het Investment Office hebben hun visie bekendgemaakt over de economische en financiële vooruitzichten. Om de volatiliteit op de financiële markten het hoofd te kunnen bieden, moet meer dan ooit kort op de bal worden gespeeld.

Er moet een algemene, coherente visie worden ontwikkeld over de meest waarschijnlijke economische ontwikkelingen en de risico’s en opportuniteiten die de markt biedt.

De experts van het Investment Office team volgen daarom het reilen en zeilen op de financiële markten op de voet. Hun opdracht bestaat erin de markttendensen te ontcijferen en een duidelijke en nauwkeurige strategie te definiëren met beleggingsadvies bestemd voor het portefeuillebeheer.

Deze expertise wil Thierry Masset, Chief Investment Officer, graag delen door nog meer extern te communiceren over financiële aangelegenheden. ING België heeft hiervoor een maandelijks informatiebulletin, The Monthly Market Review, in het leven geroepen. Hierin wordt de beleggingsstrategie belicht in de context van de belangrijkste economische en financiële factoren die de keuze van de diverse beleggingsactiva hebben beïnvloed.

Olie, goud en dollar genieten de voorkeur

We citeren Thierry Masset: “Op dit ogenblik twijfelen we of de kapitaalinjectie door de monetaire overheden volstaat om de Europese schuldencrisis op te lossen. We adviseren daarom om risicovolle activa lichtjes te onderwegen. De politieke terughoudendheid en de zwakke economie kunnen de druk op de staatsobligaties en de volatiliteit opnieuw doen oplaaien.

We zijn bovendien van oordeel dat de markten onvoldoende kritisch zijn geworden. Op korte termijn verwachten we dan ook een consolidatie of een beperkte correctie. Wat aandelen betreft, geven we er daarom de voorkeur aan om winst te nemen op onze belangrijkste procyclische aanbevelingen, meer bepaald in de opkomende markten en bepaalde sectoren.

Voor obligaties geven we nog steeds de voorkeur aan effecten uitgegeven door investment grade debiteuren. We blijven voorzichtig wat de staatsschuld betreft van de landen in de Europese periferie. Voor schulden in de opkomende landen gaat onze voorkeur op dit ogenblik uit naar hard currencies. We staan globaal genomen nog altijd neutraal tegenover grondstoffen, maar positief tegenover petroleum en goud die, samen met de US dollar, onze voorkeur genieten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content