EBITDA AB-InBev stijgt met 10,60%

Vanmorgen maakte AB-InBev de kwartaal- en de jaarcijfers bekend. Dit waren de hoogtepunten:

• Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 4,4% in FY10 en met 5,9% in 4Q10, en de opbrengsten per hectoliter (hl) namen toe met 2,3% in FY10 en met 5,0% in 4Q10. Bij een constante geografische basis, d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten, zouden de opbrengsten per hl in FY10 intern met 3,6% en in 4Q10 met 6,0% zijn gestegen.

• Volumeprestaties: Het totale volume en het volume eigen bieren kende in FY10 een stijging van 2,1%, en het volume niet-bieren kende een groei van 3,8%. In 4Q10 namen het totale volume en het volume eigen bieren met 1,4% toe, terwijl het volume nietbieren met 2,0% toenam.

• Belangrijkste merken: Het volume van de belangrijkste merken steeg in FY10 met 4,8%; de sterkste stijgers waren Skol, Brahma en Antarctica in Brazilië, Harbin en Budweiser in China, en Budweiser in het Verenigd Koninkrijk. Het volume Budweiser

steeg wereldwijd met 1,7% in FY10. In 4Q10 steeg het volume belangrijkste merken met 4,8%.

• Stijging marktaandeel: In FY10 werd het marktaandeel vergroot of behouden op markten die goed zijn voor meer dan de helft van de totale biervolumes.

• Kostprijs Verkochte Goederen: De Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) steeg met 1,1% in FY10 en daalde intern met 1,2% per hl. In 4Q10 daalde de KVG met 0,2% en met 0,5% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 0,6% in FY10 en met 0,5% in 4Q10.

• Synergieën: 620 miljoen USD aan synergieën gerelateerd aan de combinatie met Anheuser-Busch in FY10, waaronder 170 miljoen USD aan synergieën in 4Q10, wat betekent dat aan het einde van 2010 in totaal al 1 980 miljoen USD aan synergieën gerealiseerd werd.

• EBITDA: De genormaliseerde EBITDA voor FY10 steeg met 10,6% tot 13 869 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 38,2% tegenover 35,8% in FY09, een stijging met 209 basispunten op interne basis. De EBITDA voor 4Q10 steeg met 21,9% tot 3 895 miljoen USD, en de marge bedroeg 41,1%, een interne verbetering met 520 basispunten, ten gevolge van verbeteringen van de EBITDA-marge in alle operationele Zones.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een stijging met 28,3% tot 5 040 miljoen USD in FY10 vergeleken met 3 927 miljoen USD in FY09 op gerapporteerde basis, en groeide met 39% tot 1 219 miljoen USD in 4Q10 tegenover 877 miljoen USD in 4Q09 op gerapporteerde basis, wat blijk geeft van een sterk operationeel resultaat. De winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev daalde in FY10 met 12,7% tot 4 026 miljoen USD ten gevolge van de eenmalige meerwaarden uit de verkoop van activa voor een bedrag van 1 541 miljoen USD in FY09.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content