Haussecombinaties op Umicore

De gedaalde koers van Umicore houdt een instapkans in. Daarop kunnen beleggers ook inspelen met opties.

Deze week namen we Umicore (32,4 EUR) op in de voorbeeldportefeuille, omdat we van mening zijn dat de gedaalde koers een instapkans inhoudt. Zo vonden we het positief dat de groep bij de recentste update, ondanks de weerbarstige metaalprijzen, de eerder geformuleerde winstdoelstelling herhaalde. Umicore verwacht voor 2014 een recurrente bedrijfswinst (rebit) aan de bovenkant van de vork tussen 250 en 280 miljoen EUR, al komt dat neer op een baisse met 8 tot 13% ten opzichte van 2013. Ondanks de lage metaalprijzen denkt Umicore aan de toekomst. Uitbreidingsinvesteringen moeten de groep in staat stellen een daling van de prijzen op te vangen. Bovendien beschikt het bedrijf over een stevige balans, waardoor het externe groei kan kopen, eigen aandelen kan inkopen of de aandeelhouders kan paaien via de uitkering van hogere dividenden.

Naast de recyclageactiviteiten heeft Umicore nog twee andere pijlen op zijn boog: autokatalysatoren en herlaadbare batterijen, al vielen de resultaten van die activiteiten lichtjes tegen. Daarnaast is er de intrede van GBL in het aandelenkapitaal van Umicore en dat ondersteunt de koers. De spilholding van Albert Frère laat er geen gras over groeien en bezit momenteel al ruim 10% van Umicore.

Voor opties op Umicore kunt u terecht op Euronext Brussel en de series met de langste looptijd, die onze voorkeur wegdragen, expireren in september 2015. De spreads ogen redelijk, maar het kan zoals altijd geen kwaad om met (dag)limieten te werken.

Defensieve callspread

Koop call sep 28 @ 4,90 EUR

Schrijf call sep 34 @ 1,40 EUR

Aan de aankoop van de call september met strike 28 moet u een premie van 490 EUR spenderen, maar u recupereert meer dan een kwart als u gelijktijdige de call 34 met dezelfde afloopdatum schrijft (verkoopt). Uw inzet daalt daardoor tot 350 EUR (490 – 140), en dat is ook uw maximale verlies, dat u alleen moet incasseren wanneer de koers van Umicore op de vervaldag onder 28 EUR noteert. Uw break even – het niveau waarop u per saldo winst noch verlies boekt – ligt op 31,50 EUR, 3% onder de huidige koers. Uiteraard mikt u op een hausse van het onderliggende aandeel en wanneer 34 EUR wordt aangetikt, behaalt u de maximale winst van 250 EUR. Om dat te bereiken, volstaat een hausse van het onderliggende aandeel met amper 5%.

Put schrijven

Schrijf put sep 32 @ 2,40 EUR

De handen van sommige optiebeleggers beginnen te jeuken als ze een put kunnen schrijven. Daarvoor komt het verkopen van de put september met strike 32 zeer in aanmerking. Die schrijfoperatie brengt 240 EUR in het laatje, wat maakt dat u slechts verlies lijdt bij koersen onder 29,60 EUR, zodat u over een baissemarge van bijna 9% beschikt. Noteert de koers van Umicore op de vervaldag boven 32 EUR, dan is de gekregen premie volledig verworven. Nog defensiever ingestelde beleggers kunnen de put september 30 schrijven, waaraan een premie van 1,50 EUR vasthangt. In dat geval wordt uw risico verlaagd tot 28,50 EUR.

Turbo

Koop call sep 34 @ 1,40 EUR

Schrijf put sep 30 @ 1,50 EUR

Deze turbo oogt interessant, omdat de premie die u moet betalen voor de aankoop van de call september 34 (140 EUR) lager is dan degene die u krijgt voor het schrijven van de put september 30 (150 EUR). Voor kosten haalt u dus 10 EUR uit deze combinatie. Tussen 30 en 34 EUR bevindt u zich in een soort niemandsland, want als de koers daar staat op de vervaldag, gebeurt er niets. Boven 34 EUR boekt u winst en die wordt niet afgetopt. Daalt de koers van Umicore onder 30 EUR, dan lijdt u verlies, maar uw verlies is in ieder geval kleiner dan bij een rechtstreekse aankoop van de stukken.

Partner Content