Gezonde correctie voor goud

Goud kon zijn stijgingsritme van de eerste jaarhelft niet volhouden. Maar de stierenmarkt is nog maar enkele maanden oud. Kopen kan nog, maar dan met een voldoende verre horizon.

In juni hebben we gewezen op de sterk toegenomen vraag naar goudbeleggingen. De eerste jaarhelft was zowat het beste semester voor het bekendste edelmetaal in bijna dertig jaar (27% stijging). In de eerste zes maanden zagen we een kapitaalinstroom van liefst 11,1 miljard USD in Van Eck Vectors Goldminers (ticker GDX),de bekendste tracker op goudmijnen, het vroegere Market Vectors Goldminers.

Dat vertaalde zich in heel wat andere prognoses, zodat eind vorig jaar zowat elke instelling ervan overtuigd was dat ook 2016 een nieuw ellendig jaar voor het goud zou worden. Midden het jaar zag minstens drie kwart van hen de goudprijs dit jaar boven 1200 USD per ounce afsluiten, wat een klim met ruim 15% zou inhouden. Vier op de tien instellingen zagen het edelmetaal helemaal schitteren, met een notering boven 1400 USD per ounce eind 2016, of een sprong van 35%.


Tussentijdse bodem

Door die opwelling van goudoptimisme waarschuwden we voor een te groot enthousiasme op korte termijn. Het stijgingsritme van de eerste jaarhelft was niet vol te houden. De brexit zorgde nog voor een nieuwe piek, maar toen leidde de vrees voor een Amerikaanse renteverhoging in september toch tot een gezonde correctie. Met het minder dan verwacht banenrapport voor de maand augustus is de kans op een snelle renteverhoging (21 september) weer afgenomen, en dat heeft de teruggang van de goudprijs minstens tot staan gebracht. Wellicht is daarmee een tussentijdse bodem bereikt.

Voor de zomer hebben we nog aangegeven dat het potentieel van het goud zich steeds meer op lange termijn richt. In juni hebben we even overwogen een adviesverlaging door te voeren, om dat te onderstrepen. Dat hadden we misschien vanuit een kortetermijnperspectief ook beter gedaan. Maar anderzijds is de stierenmarkt (stijgende trend) nog maar enkele maanden oud. Kopen kan nog altijd, maar dan met een voldoende verre horizon. We hebben de voorbije maanden de bevestiging gekregen dat de bijna vijf jaar durende berenmarkt (dalende trend) voor goud en goudmijnen achter ons ligt.

Wat voor goud geldt, is ook op zilver van toepassing. De posities in de zilvertracker iShares Silver Trust (ticker SLV) en in de goudtracker SPDR Gold Shares (ticker GLD;zie ook p. 11),naast de posities in goud- en zilvermijnen, blijven basisposities voor de komende jaren. Alleen de weging van de posities zullen we na verloop van tijd aanpassen, want ze wegen nu wel erg zwaar.

Partner Content