Vrijdagstakingen in metaalindustrie zijn voorlopig afgewend na ontwerpakkoord 

DE WERKVLOER De bedrijven kunnen de gedwongen quarantaines voorlopig nog opvangen. © GET

De vakbonden uit de metaalindustrie (paritair comité 111) hebben donderdag een ontwerpakkoord bereikt over een nieuwe cao 2023-2024. Over het belangrijkste knelpunt -de koopkrachtpremie- werd een compromis bereikt, bevestigt Lieve De Preter van ACV Metea. Hiermee zijn de geplande vrijdagstakingen, die normaal vanaf 1 september zouden starten, afgewend. Ook werkgeversorganisatie Agoria bevestigt dat er een ontwerpakkoord is.

‘De acties van 1 en 8 september worden voorlopig opgeschort’, zegt De Preter. De vakbonden raadplegen de volgende weken hun achterban en tegen midden september moet duidelijk zijn of die akkoord gaan met de nieuwe cao. Het bestuursorgaan van Agoria buigt zich ‘de komende dagen’ over het ontwerpakkoord.

De metaalvakbonden hadden aan het begin van de zomer een stakingsaanzegging ingediend. Ze wilden elke vrijdag actie voeren uit onvrede met de sociale onderhandelingen, die vooral blokkeerden rond de zogenaamde ‘koopkrachtpremie’. Werkgevers die goed boerden in 2022, mogen eenmalig tot 750 euro in consumptiecheques uitkeren aan hun personeel. Het ging om een maatregel van de federale regering ter compensatie van de loonnorm, die in 2023 en 2024 geen ruimte laat voor extra loon boven op de index. Maar volgens de bonden wilde werkgeversfederatie Agoria het aantal werknemers dat recht heeft op een koopkrachtpremie tot een strikt minimum beperken. 

‘Er is nu een voorakkoord over een koopkrachtpremie van 200 euro met een zo groot mogelijke dekkingsgraad. Daarnaast kunnen bedrijven waar veel winst werd gemaakt, dat bedrag laten stijgen tot 750 euro’, aldus De Preter donderdag. Volgens Agoria hangt de premie af van een minimale rendementsvoorwaarde die werd bepaald op een ‘Return on Assets’ van 3 procent in 2022. Verder is de hoogte van de premie afhankelijk van de winstgroei in 2022 tegenover de vier voorgaande jaren en varieert tussen 200 en 750 euro, aldus de werkgeversorganisatie. Personeelsleden die dat wensen, kunnen mits een bedrijfsakkoord kiezen om een deel te laten omzetten in een ander voordeel, zoals vrije dagen of een fietslease.

Donderdag werden ook afspraken gemaakt over de structurele herfinanciering van het fonds voor bestaanszekerheid in de metaalsector.

‘Een belangrijk en positief signaal is dat er in het akkoord een sterk engagement van de syndicale partners is opgenomen om samen te werken aan een nieuw en meer toekomstgericht sociaal overleg. Dit zal de basis vormen van het sociaal overleg voor de toekomst zowel op sector- als op bedrijfsvlak’, zegt Agoria nog. ‘Ten slotte, en niet in het minst, wordt door dit akkoord de sociale vrede in de sector voor 2023-2024 onderschreven’, klinkt het.

De cao heeft betrekking op meer dan 120.000 werknemers in 6.000 bedrijven uit de metaalindustrie. Het gaat bijvoorbeeld om personeel van busbouwer Van Hool of autoconstructeurs Volvo en Audi.

Partner Content