Minister Van der Straeten zoekt manier om Engie crisisbijdrage te doen betalen

Tinne Van der Straeten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft de Nationale Bank gevraagd een voorstel uit te werken voor een crisisbijdrage van de energiesector. Daarmee doelt ze vooral op de ‘buitensporige winsten’ die Engie Electrabel boekt door de hoge energieprijzen.

‘Het is niet te verantwoorden dat er recordwinsten worden gemaakt terwijl een recordaantal mensen hun facturen niet kunnen betalen’, zegt de minister.

Sinds de forse stijging van de energieprijzen zijn de overwinsten binnen de energiesector al meer dan eens in het vizier gekomen. Op vraag van minister Van der Straeten heeft de CREG juridisch advies ingewonnen om te bekijken hoe de repartitiebijdrage van de sector kan worden verhoogd. Dat blijkt geen eenvoudige klus. Zo zouden verregaande wettelijke ingrepen nodig zijn, zonder dat schadevergoedingen of juridische tegenstappen kunnen worden vermeden.

Volgens de huidige regeling is Engie Electrabel voor Doel 1 en 2 en Tihange 1 bijna volledig vrijgesteld, behalve voor een bedrag van 20 miljoen euro voor het energietransitiefonds. Voor de andere kerncentrales is er een repartitiebijdrage van 38 procent van de winst. Volgens een raming van de CREG zou die repartitiebijdrage voor de jaren 2022-2024 tussen de 529,68 miljoen euro en de 683,92 miljoen euro bedragen.

‘Niemand mag zich verrijken aan de crisis’

Voor minister Van der Straeten volstaat dit niet. ‘Niemand mag zich verrijken aan de crisis’, herhaalt ze. ‘De federale regering heeft de meerinkomsten integraal teruggegeven aan de burgers via een btw-verlaging naar 6 procent en de uitbreiding van het sociaal tarief. Het is duidelijk dat Engie Electrabel profiteert van de ongezien hoge energieprijzen. Als een bedrijf buitensporige winsten maakt ten koste van de portemonnee van burgers die al enorm te lijden hebben onder de gevolgen van de crisis en de economie, is dat onaanvaardbaar.’

Ze heeft daarom de Nationale Bank gevraagd een voorstel van crisisbijdrage uit te werken met de vraag aan welke voorwaarden die moet voldoen. ‘Buitensporige winsten in strategische sectoren zoals energie zijn een reëel gevaar voor onze economie en het land. Het is niet langer te verantwoorden dat de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 exuberante winsten maken, maar vrijgesteld zijn van een repartitiebijdrage’, besluit Van der Straeten.

Partner Content