‘Happy Aging Day moet innovaties in ouderenzorg versnellen’

© belga
Roeland Byl redacteur bij Trends

Woensdag gaat in Hasselt de tweede Happy Aging Day van start. De frontvrouw van dat netwerkevenement is voormalig Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a). “We willen innovatie in de ouderzorg versnellen door de gereguleerde zorgsector en de bedrijfswereld dichter bij elkaar brengen”, zegt ze.

De Happy Aging Day verwelkomt gastsprekers als Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maar ook ondernemers als Geert Houben van Cubigo. Maar wat is het doel van het evenement?

Lieten: “Happy Aging is een organisatie die de kloof tussen de zorgsector en het bedrijfsleven wil overbruggen. Een evenement als de Happy Aging Day is een van onze activiteiten. Wij zijn een ecosysteem waar werkgevers en de UHasselt elkaar hebben gevonden met als doel innovaties in de ouderenzorg te versnellen. Ook de ziekenhuizen en de eerstelijnsdiensten maken deel uit van ons netwerk. We werken nu ook samen met de Amerikaanse organisatie Aging 2.0. Ook die beoogt innovatie in de zorg meer zichtbaarheid te geven. “

Gaat het om banen scheppen met technologie of eerder over een manier om de zorg betaalbaar te houden?

Lieten: “We zien de vergrijzing als een kans. Enerzijds gaan we op zoek naar technologische evoluties die meer kwaliteit voor de ouderen kunnen brengen, maar aan de andere kant geloven we ook dat er op dat terrein voor de bedrijfswereld economische kansen liggen die voor banen kunnen zorgen. Daarom proberen we de gereguleerde zorgsector en de bedrijfswereld dichter bij elkaar te brengen.”

“Vergrijzing wordt vaak te negatief bekeken, enkel in functie van de kosten. Maar intussen zijn zestigplussers wel de belangrijkste groep consumenten. Volgens McKinsey was de consumptiegroei tot de eeuwwisseling grotendeels te verklaren door de aangroei van de actieve bevolking, terwijl die groei nu meer komt door de hogere uitgaven per capita bij zestigplussers. Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën blijkt dat zestigplussers ook bij ons 30 procent per jaar meer uitgeven dan 20-, 30- of 40-jarigen. Die groep heeft andere verwachtingen en behoeften. Om te beginnen wil ze zo lang mogelijk gelukkig en zelfstandig leven en daarbij de regie zelf in handen houden. Die behoefte kun je het best inschatten via de dialoog en co-creatie. Daarom hebben wij ons Living lab waarin we meer dan 1200 ouderen en mantelzorgers bereiken, die klaarstaan om feedback te geven over nieuwe producten en diensten en ze te testen.”

Heeft dat ecosysteem al iets opgeleverd?

Lieten:”Wij zijn een dienende organisatie die innovatie probeert te versnellen. Onze leden betalen lidgeld, we organiseren betalende activiteiten, maar de belangrijkste verdienste is maatschappelijk. We bestaan nu twee jaar, en brengen focus in een aantal initiatieven in de levenswetenschappen die daarvoor al leefden. We zien dat die aanpak de zichtbaarheid vergroot. Enkele spin-offs zoals het zorgplatform Cubigo en de spin-off Fibricheck – een app om hartritmestoornissen op te sporen – hebben intussen bijkomend kapitaal opgehaald. “

“Zoals gezegd willen we de toenadering tussen de kenniscentra, de zorgsector en de bedrijfswereld stimuleren. Daarom zijn we blij dat voor onze tweede Happy Aging Day de belangstelling groeit: bijna 40 bedrijfjes uit Vlaanderen, maar ook uit Frankrijk en Nederland, zakken deze week naar Hasselt af.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content