Belfius mikt op juni 2018 voor beursintroductie

Marc Raisière, CEO van Belfius © belga
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

Tegen juni 2018 is Belfius klaar om naar de beurs te trekken, zegt CEO Marc Raisière. Tegen dan zou ook de Arco-zaak geregeld moeten zijn.

“Belfius is beurswaardig.” Dat was de boodschap van voorzitter Jos Clijsters bij de voorstelling van de halfjaarresultaten van de bank-verzekeraar. Hij verwees naar de nettowinst van 361 miljoen euro over de eerste zes maanden (+45%), de toename van de inkomsten met 8 procent (terwijl de meeste banken hun rente-opbrengsten zien dalen), en het potentieel van het bank-verzekeringsmodel.

Deze zomer zette de overheid het licht op groen om maximaal 49 procent van de aandelen van Belfius naar de beurs te brengen. “Een beursgang voorbereiden kost twaalf tot achttien maanden”, zei Clijsters. “Maar we zijn er al enkele maanden mee bezig. Het precieze tijdstip van de beursintroductie zal afhangen van de situatie op de financiële markten.”

Volgens Marc Raisière mikt de bank op juni 2018. “We zullen daarvoor nog hard moeten werken, maar die datum is haalbaar”, aldus de CEO van Belfius. Hij denkt dat het niet opportuun zou zijn meteen 49 procent van Belfius naar de beurs te brengen. 30 procent lijkt hem een realistischer uitgangspunt: “Je moet rekening houden met wat de markt kan absorberen. Als we een blok van 2 miljard euro of meer op de markt gooien, spreek je al van een serieus grote beursintroductie.”

Arco-zaak oplossen

Na zes maanden in 2017 is het eigen vermogen van Belfius gestegen tot 9,3 miljard euro. Grosso modo is een gezonde, duurzame bank één keer het eigen vermogen waard. Maar die waardering zal Belfius nooit halen zolang het geen regeling getroffen heeft met de Arco-coöperanten. Honderdduizenden Belgen verloren in totaal 1,6 miljard euro aan de Arco-deelbewijzen die Bacob (de voorganger van Belfius) hun als een veilige belegging verkocht. Eerst wilde de Belgische staat de coöperanten vergoeden, maar zij werd teruggefloten door Europa.

De regering besliste een maand geleden dat Belfius de Arco-zaak moet oplossen door ze te behandelen als een juridisch geschil met zijn klanten. Tussen de regels is duidelijk dat Belfius daar nu ook werk wil van maken. Officieel wil de bank geen commentaar geven.

Goede bronnen bevestigen ons dat Belfius bereid lijkt aan te sturen op een schikking, zodat de lopende juridische procedures de waardering van Belfius in het kader van de beursgang niet zouden bezwaren. Als Belfius in juni 2018 naar de beurs wil, moet tegen die datum een oplossing gevonden zijn voor Arco, lijkt men te beseffen.

Meer winst, meer inkomsten

In de eerste zes maanden van 2017 realiseerde Belfius een nettowinst van 361 miljoen euro. Dat is een stijging met 45 procent in vergelijking met de 249 miljoen euro uit de vergelijkbare periode in 2016. Toen werd het nettoresultaat wel nog voor 63 miljoen euro afgeroomd door verliezen op de erfenisportefeuille. Vanaf dit jaar voert Belfius geen actief verkoopbeleid meer op die portefeuille, waardoor er ook geen verliezen meer zijn. Exclusief dat uitzonderlijke element steeg de halfjaarwinst van Belfius met 16 procent.

Opmerkelijk is dat Belfius erin slaagde zijn inkomsten in de eerste zes maanden van 2017 met 8 procent te verhogen tot 1,14 miljard euro. De meeste banken melden, als gevolg van de lage rente, een terugloop van hun rente-inkomsten, die in het beste geval gecompenseerd wordt door een toename van de commissie-inkomsten (uit de verkoop van beleggingen en verzekeringen). Bij Belfius stegen zowel de commissie- (+5%) als de nettorente-inkomsten (+8%).

“Dankzij een actief financieel beheer zijn we erin geslaagd onze marges op peil te houden en onze rente-inkomsten te verhogen”, zei Clijsters. CFO Johan Vankelecom legde uit dat de bank de looptijd van haar activa verlengd heeft, en voor 30 miljoen euro aan provisies voor negatieve rente-betalingen heeft teruggenomen. Zonder die ingrepen stegen de rente-opbrengsten met 2,4 procent.

Interim-dividend

Als voorafname op de goede resultaten besliste de raad van bestuur van Belfius dit najaar een interim-dividend van 75 miljoen euro toe te kennen. Ook vorig jaar keerde Belfius 75 miljoen euro interim-dividend uit. Daar kwam begin dit jaar nog eens 140 miljoen euro als slotdividend bij. Hoeveel dat slotdividend volgend jaar zal bedragen, is nog niet uitgemaakt.

“Als we de lijn van het eerste halfjaar kunnen doortrekken, moeten we de kaap van de 600 miljoen euro nettowinst kunnen nemen”, verklaarde Clijsters. “Maar de verlaging van de vennootschapsbelasting zorgt ervoor dat we onze pool aan fiscaal aftrekbare verliezen moeten herwaarderen. Dat kan ons dit jaar tot 100 miljoen euro winst kosten.” KBC maakte eerder bekend dat diezelfde maatregel de winst over 2017 met 230 miljoen euro zou drukken.

Als de staat opnieuw een totaal dividend van 215 miljoen euro of meer wil krijgen, dan kan Belfius nog altijd zijn pay-outratio optrekken. Dit jaar keerde de bank-verzekeraar 40 procent van de winst uit. Gezien de sterke kapitaalpositie en de goede onderliggende resultaten kan Belfius zonder problemen tot 50 procent van de winst uitkeren, bevestigde voorzitter Jos Clijsters.

Belfius Insurance

Het enige minpuntje in de resultatenrekening van Belfius is de daling van de inkomsten en van de winstgevendheid van Belfius Insurance. Het verzekeringsbedrijf lijdt vooral onder de terugval van de tak21 (levensverzekeringen met een gegarandeerde rente). “De lagerente-omgeving in combinatie met de premietaks van 2 procent maken dat product onverkoopbaar”, zegt Raisière. “Klanten moeten al vijf jaar wachten voor ze winst boeken. Jaarlijks stroomt 700 tot 800 miljoen euro aan reserves uit dat segment.” Raisière pleit dan ook voor een verlaging van de premietaks van 2 tot 0,5 procent.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content