TRENDS

Brandstofcellen.

De technologie voor brandstofcellen wordt vaak vernoemd als dé krachtbron voor stroomvoorziening in de volgende eeuw. Bovendien zijn brandstofcellen milieuvriendelijker en neemt de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen af. Het enige probleem is nog het prijskaartje dat aan brandstofcellen bengelt : zeer duur.

Europese, Amerikaanse en Japanse onderzoekers zoeken oplossingen om de kosten te drukken. De eerste grote afzetmarkt de markt voor extra elektriciteitsopwekking (UPS : Uninterruptable Power Supply) en zelfs continue stroomvoorziening ten behoeve van bijv. ziekenhuizen is klaar voor de eerste tests. In april jl. is in de Verenigde Staten een brandstofcel in gebruik genomen voor de elektriciteitsvoorziening van 1000 woningen in Santa Clara (Californië). Er worden ook brandstofcellen geïnstalleerd in drie Californische ziekenhuizen.

In mei heeft Daimler Benz een Mercedes-bestelwagen voorgesteld die wordt aangedreven door een brandstofcel. De onderneming is van plan om binnen tien jaar een beperkte productie aan te vatten. Toyota zegt dat het niet lang meer zal duren vooraleer het bedrijf zijn door een brandstofcel aangedreven auto zal voorstellen. Ook de Amerikaanse autobouwers werken aan brandstofcellen voor voertuigen.

Bron : Business Week, 27 May 1996.

NIEUWE VERBRUIKERS.

Volgens het Amerikaanse Trends Research Institute, dat de driemaandelijkse nieuwsbrief “The Trends Journal” uitgeeft, moet de kleinhandel het hoofd bieden aan een nieuw verbruikerstijdperk. De basisstelling is dat met de overgang van het industrieel naar het informatietijdperk ook de verbruikers veranderen. De techniek speelt daarbij ongetwijfeld een grote rol, maar nog wezenlijker is de verandering van waarden die zeker over 10 tot 20 jaar een feit zal zijn.

Het instituut meent reeds ontwikkelingen te zien. De sterkste verbruikstrend wordt het vrijwillig afstand doen van imago en prestige. En aan feestdagen als Kerstmis en Pasen bijvoorbeeld zal minder belang worden gehecht als grote verbruiksgelegenheden. Hun religieuze en solidariteitsbetekenis zal weer toenemen. Deze veranderingen zullen samenhangen met een scherpe concurrentiestrijd in de kleinhandel. Er zullen vele slachtoffers vallen, maar ook nieuwe afzetvormen ontstaan.

Trends Research Institute, P.O. Box 660, Rhinebeck, NY 12572-0660, USA, tel. 001-914/876.67.00, fax : 001-914.758.52.52.Bron : Trendletter, 6/96.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content