Kilometerheffing zorgt voor sneller dan verwachte vergroening vrachtwagenpark

© Belga

De kilometerheffing voor vrachtwagens, die in ons land sinds 1 april 2016 in voege is, zorgt voor een snelle vergroening van het vrachtwagenpark.

Dat blijkt uit cijfers van Viapass, het publieke orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. Vorig jaar was bijna 57 procent van de vrachtwagens uitgerust met een On Board Unit (OBU) van de milieuvriendelijkste Euro 6-categorie, tegenover 46 procent in 2017 en 34 procent in 2016. Aan het einde van vorig jaar was dat aandeel zelfs toegenomen tot 63 procent.

‘De vergroening gaat inderdaad sneller dan we verwacht hadden’, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass. De milieuvriendelijkste vrachtwagens worden bevoordeeld in de tarieven van de kilometerheffing.

De kilometerheffing zorgt dus voor een stimulans naar milieuvriendelijkere trucks, maar volgens Schoups zijn er ook nog andere redenen voor vrachtwagenbedrijven om te kiezen voor nieuwe trucks. Zo verbruiken die ook minder brandstof, hebben ze minder pannes en bieden ze de chauffeur meer comfort.

Helft van opbrengst komt van buitenlandse vrachtwagens

De kilometerheffing in België leverde vorig jaar 712,7 miljoen euro op, waar dat een jaar eerder nog 676 miljoen was. Ruim de helft (53,3 procent) van de opbrengst was afkomstig van vrachtwagens met een registratie in het buitenland. De vrachtwagens met buitenlandse nummerplaat brachten 379,9 miljoen euro in het laatje, tegenover 365 miljoen euro in 2017.

Viapass verklaart de stijging door een combinatie van indexering van de tarieven en een stijging met 2,3 procent van het aantal gereden kilometers. In Europa zijn zowat 800.000 vrachtwagens uitgerust met een On Board Unit (OBU), het registratietoestel dat nodig is om in België te mogen rijden.

In Vlaanderen bracht de tolheffing vorig jaar 449,4 miljoen euro op, tegenover 424,4 miljoen euro in 2017. In Wallonië was dat 253 miljoen euro (241,5 miljoen euro in 2017) en in Brussel 10,3 miljoen euro (10,1 miljoen euro in 2017). In de maanden maart, mei, juni, oktober en november legden de vrachtwagens de meeste kilometers af. In die maanden werd de kaap van de 60 miljoen euro opbrengst aan tolheffing doorbroken.

Tijdens een gemiddelde werkdag rijden volgens Viapass 140.000 à 150.000 vrachtwagens op de Belgische wegen, goed voor een tolopbrengst van gemiddeld zowat 2,5 miljoen euro, zegt Schoups. Het systeem van de kilometerheffing wordt zeer goed nageleefd. ‘In 99,3 procent van de gevallen wordt de OBU correct gebruikt. In de overige gevallen gaat het niet noodzakelijk om gevallen van moedwillige fraude. Zo kan bijvoorbeeld een kredietkaart over datum gegaan zijn of heeft een chauffeur een OBU even uit de sigarettenaansteker geplugd waarna de batterij leeg gaat’, aldus Schoups.

Waar overtreders bij de invoering van het systeem boetes opgelegd kregen van 1.000 euro, wordt er vandaag gewerkt met een getrapt boetesysteem, naar gelang de ernst van de inbreuk. Portieken, flexibele controlepunten en controlevoertuigen zorgen ervoor dat elke vrachtwagen in België dagelijks gemiddeld aan een viertal controles onderworpen wordt.

Een drietal truckers werd vorig jaar betrapt met een stoorzender aan boord. Die toestellen zijn verboden in België en overtreders kunnen een boete krijgen tot 50.000 euro. Europees commissaris voor Transport Violeta Bulc heeft België publiekelijk gefeliciteerd voor het systeem van de kilometerheffing, en er is internationale interesse in het concept en systeem. Schoups toont zich dan ook fier op het systeem, waarmee we volgens hem koploper zijn in Europa.

Partner Content