Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro betalen aan curatoren Optima

Jeroen Piqueur © BelgaImage

Voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro neertellen. De Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelt dat de garantiestelling waarvoor Piqueur heeft getekend uitgevoerd moet worden.

Jeroen Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank.

Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moest hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB).

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had eerder aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren.

De rechtbank heeft die vraag afgewezen, omdat het om eenzijdige verbintenis gaat, waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, toont volgens zijn verdediging aan dat het geld niet van toepassing is bij een faillissement.

“Er was een psychologische dwang van de gouverneur. Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris”, zei Vincent Van Obberghe, de advocaat van Piqueur, bij de behandeling van de zaak.

“Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden. De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten.”

De rechtbank wees de argumenten van de verdediging echter af, en oordeelde dat Piqueur het bedrag van 20 miljoen moet betalen.

De verdediging van Piqueur gaat vermoedelijk in beroep

Partner Content