Diensten

AMUSEMENT

Computers worden televisietoestellen, televisietoestellen worden internetmachines. Binnen vijf jaar zullen internetdiensten met de kwaliteit van televisie worden aangeboden in Amerika en West-Europa. In 2005 hebben 55 miljoen Amerikaanse huishoudens digitale kabelaansluiting of een satellietbox die toegang tot de breedband verschaft. Wanneer dat gebeurt, wordt het tijd om een oordeel te vellen over het effect van het internet op de televisie.

Er zijn nog veel mogelijkheden in de muziekindustrie. De uitdaging voor de maatschappijen is niet de bestrijding van MP3, de digitale compressietechnologie die het mogelijk maakt muziekfiles via het internet te downloaden, maar het gebruik ervan. Van het computergebruik op Amerikaanse universiteiten betreft 75% het downloaden van MP3-files.

Forrester Research schat dat distributie via internet de industrie tot 2005 een inkomstenderving van zo’n 3 miljard dollar per jaar gaat opleveren. Via juridische weg zijn sites zoals Napster, die een forum bieden voor het downloaden van files, gesloten. De juristen zijn echter niet in staat peer-to-peer-netwerken zoals Gnutella, die geen centrale server hebben, te sluiten. De uitdaging voor bedrijven als EMI en Sony is gebruik te maken van dit soort technologieën en met behulp ervan levensvatbare abonneeservices op te zetten. De industrie kan tot nu toe de schaal van de revolutie niet bevatten. Zij heeft nog veel werk voor de boeg.

In de gaten houden:

Toshiba, Xerox en IBM zijn alledrie bezig een elektronische krant te ontwikkelen, met flexibele schermen en de mogelijkheid om naar wens samengestelde nieuwsoverzichten te downloaden. Die kranten zijn over vijf jaar klaar. Maar nu de oplagen van kranten en tijdschriften absolute hoogtepunten hebben bereikt, lijkt het einde van de gedrukte tekst nog niet in aantocht. De mensen willen nog steeds papier, omdat het mooier oogt en beter aanvoelt.

DETAILHANDEL

Business-to-consumertransacties via het internet lopen op tot zo’n 184 miljard dollar in 2004. Daarvan vindt ongeveer driekwart momenteel via slechts vijf sites plaats: Amazon, eBay, AOL, Yahoo! en Buy.com.

Rond 2004 hebben bedrijven die al bestonden voor de uitvinding van het internet – zoals Wal-Mart – een behoorlijk deel van de markt ingepikt. In 2010 wordt zo’n 15% à 20% van alle detailhandelsaankopen on line gedaan. In 2001 zijn alle ogen nog strakker op Amazon gericht om te zien of het bedrijf zo lang kan overleven.

Logistieke hoofdbrekens zijn in 2001 het grootste struikelblok voor on-linewinkeliers. Zij hebben momenteel te kampen met 11% hogere uitvoeringskosten dan hun concurrenten die met een off-linecatalogus werken. In Amerika ontwikkelt zich een gescheiden inkoopmodel. Klanten vullen hun voorraden non-food en verpakte levensmiddelen on line aan, maar willen verse producten in een echte winkel kopen.

Zowel reële als virtuele detaillisten willen u iets verkopen, altijd en overal: via computer, mobiele telefoon of gewoon via de winkelstraat. Enkele dappere business-to-consumerbedrijven richten echte winkels op om hun merken op te bouwen.

Er komt een einde aan de antitrustzaak tussen Visa en Mastercard. Tezamen hebben de twee bedrijven 75% van alle credit- en chargecardtransacties in Amerika in handen. De rechter is echter verre van flexibel. Hij eist dat de bedrijven zich opsplitsen.

In de gaten houden:

E-belastingen. De Amerikaanse regering derfde in 1999 naar schatting 170 miljoen aan omzet door taxfree aankopen via het internet. Europese leiders hechten veel waarde aan de BTW (40% van de Europese belastinginkomsten) en willen een e-belasting invoeren. Amerika heeft zich in principe akkoord verklaard met een belasting op elektronisch verkochte goederen volgens het tarief dat geldt in de vestigingsplaats van de consument. Een ontwerpwet wordt in 2001 door de Europese ministerraad besproken.

FINANCIELE DIENSTEN

De neiging om aandelenmarkten samen te voegen wordt sterker, gestimuleerd door de voorkeur van beleggers voor liquiditeit en 24-uurshandel. Een groter aantal beurzen demutualiseert, waardoor het mogelijk wordt kapitaal te verwerven door middel van aandelenuitgifte. GEM, een wereldwijd opererende alliantie van tien beurzen waaronder die van New York, Parijs, Tokio en Hongkong, probeert erachter te komen welk doel hun alliantie eigenlijk dient. De nieuwe beurzen moeten genoegen nemen met een minder levendige aandelencultuur. Aandelenopbrengsten duikelen van gemiddeld 23% de afgelopen vijf jaar naar 9% de komende vijf jaar.

Wereldwijd vertegenwoordigen de derivatenmarkten een waarde van 100 biljoen dollar. De krediet- en aandelenderivatenmarkten nemen een vlucht, terwijl de valutaderivatenmarkten afzwakken.

De drie leden van de biljonairsclub blijven de afstand tot de meute vergroten. Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter en Merrill Lynch voeren elk in 2001 opdrachten op het gebied van M&A-advisering (mergers & acquisitions) uit met een waarde van meer dan 1 biljoen dollar. CSFB, Citigroup en Chase/JP Morgan doen hun best hen in te halen of zich door middel van fusies in de club te manoeuvreren. Dat valt ze niet makkelijk – de topdrie heeft voldoende kapitaal om de cliënten die zij adviseert krediet te verlenen en ze hebben een wereldwijde invloed.

Doordat transacties door steeds minder banken worden uitgevoerd, leveren de belangentegenstellingen tussen de diverse cliënten steeds meer problemen op.

Optiehandelaren verenigen zich. De Amerikaanse Federal Reserve is van plan vóór 2013 al haar schulden af te lossen. Dat leidt tot een structurele hervorming van de kapitaalmarkten overal ter wereld, omdat de markt voor Amerikaanse staatsobligaties bepalend is voor de benchmarks voor rentetarieven, bedrijfsobligaties en aandelenwaarderingen over de hele wereld. De markten voor staatsleningen zijn ook elders op hun retour. Overal behalve in Japan, dat 36% van de wereldmarkt voor staatsobligaties in handen heeft. Dat is een gevolg van massale geldinjecties door de regering. Handelaren in andere landen stappen over op bedrijfsobligaties. Dit alles concentreert zich in de eurozone.

Zestien procent van de West-Europese bevolking is 65 jaar of ouder. In 2050 is dit maar liefst 30%. Frankrijk en Italië hebben de meeste moeite de toename in pensioenaanvragen te financieren. De activa van de Europese pensioenfondsen nemen toe van 2 miljard tot 5 miljard dollar in de komende vijf jaar. Hierdoor wordt ook de groei van de Europese aandelenmarkten gestimuleerd.

In de gaten houden:

De voortgaande desintegratie van de ‘big five’ van accountantsbureaus. De Amerikaanse regel inzake ‘Scope of Services’ heeft bedrijven gedwongen hun consultancyafdelingen te verkopen. Nu is het de beurt aan de belastingadvies- en corporate financeafdelingen.

GEZONDHEIDSZORG

Amerika is het enige grote industrieland zonder algemene publieke gezondheidszorg. Dat betekent dat in 2001 veertig miljoen Amerikanen niet zijn verzekerd. Er is een overschot aan artsen, en specialisten in het bijzonder, hetgeen hun inkomsten doet dalen.

In Engeland verschuift door de voortdurende ziekenhuishervormingen het grootste deel van de last naar de primaire zorg. Frankrijk biedt in 2001 de beste medische diensten.

INTERNET

De investeringen van durfkapitalisten spelen een tweemaal zo grote rol als gedurende de dotcomgekte in 1999. Risicokapitaalverschaffers en particuliere beleggers investeren meer dan 300 miljard dollar in 2001. De moeilijkheid voor het komende jaar is dat er veel meer kapitaal beschikbaar is (met een verwachte opbrengst van 20% of meer) dan er gelegenheid is om te beleggen.

Houd rekening met het mislukken van enkele transacties.

Er bestaan alleen in de Verenigde Staten al 1000 participatiebedrijven. Een select aantal gebruikt in 2001 Silicon Valley als basis van waaruit de hele wereld wordt bestreken. Een groter aantal verlaat de ‘happy valley’ helemaal wanneer deze te duur wordt. In 2001 beleggen participatiemaatschappijen in internetinfrastructuur en ‘peer-to-peer’-technologieën; ‘business-to-consumer’ en ‘business-tobusiness’ zijn al passé.

De vraag is wanneer, niet of, de Aziatische e-commerce die in de westerse wereld zal inhalen. De opbrengst bedraagt in 2003 300 miljard dollar, tegen 8 miljard dollar in 1999. In China maken al twintig miljoen mensen geregeld gebruik van het internet, en dat aantal verdubbelt elke zes maanden.

Slechte on-linegewoonten nemen een vlucht in 2001. In Amerika zijn 52 miljoen mensen ’telewebbers’: mensen die televisiekijken en surfen tegelijk. On line gokken in Amerika, waarin in 2000 1,5 miljard dollar omging, is in 2002 verdubbeld.

In de gaten houden:

De strijd rond het opzetten van on-linebeurzen. In navolging van de autoproducenten zijn bedrijven in allerlei industrieën bezig met het opzetten van handelssites om hun leveranties te regelen.

CommerceOne, een business-to-businessbedrijf, schat dat een bedrijf met een dergelijke opzet 70% op de verwerkingskosten en 10% op de productkosten kan besparen. Gartner Group, een internetadviesbureau, schat dat er in 2002 meer dan 8000 on-linemarkten zijn. Vele daarvan voeren hun eerste transactie in 2001 uit. Regelgevers houden hun vermogen de prijzen te beïnvloeden in de gaten.

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

De 34 Chinese binnenlandse luchtvaartmaatschappijen fuseren en breiden uit. In Amerika kunnen United, American en Delta hun aandeel in de Amerikaanse markt vergroten van 56% tot 85%. Vijf luchtvaartmaatschappijen kunnen Europa domineren in 2005. Het mislukken van de fusie tussen KLM en BA toont aan dat grote grensoverschrijdende transacties niet makkelijk te verwezenlijken zijn in Europa. Dat weerhoudt Air France, Lufthansa, Swissair en Alitalia er niet van een poging te wagen.

Veel hangt evenwel af van de besluiten van regelgevers in Washington en Brussel. Zij zijn bezorgd dat de nieuwe reuzen hun invloed op de markt gebruiken om beginnende goedkope luchtvaartmaatschappijen uit de markt te prijzen.

RECLAME

Krap bij kas zittende internetbedrijven gaan minder adverteren. Winkeliers van vlees en bloed geven meer on line uit. On-linereclame neemt in 2005 8,5% van de Amerikaanse advertentie- en direct-marketinginkomsten voor haar rekening.

De reclamewereld gaat mobiel. In 2005 weet uw mobiele telefoon waar u bent. Met behulp van GSP-technologie (Global Satellite Positioning) kunnen bedrijven u een bericht sturen wanneer u langs een uitverkoop loopt die u wellicht zou interesseren, of wanneer een van uw vrienden in een nabijgelegen café koffie aan het drinken is.

Luilakken worden nog indolenter door de komst van interactieve televisietoestellen. Boodschappen doen via de televisie maakt het hun mogelijk om een pizza te zien, aan te klikken en vervolgens thuis te laten bezorgen. T-commerce kan een waarde bereiken van zo’n 300 miljard dollar in 2005. Het grootste aandeel komt voor rekening van interactieve reclame.

TELECOMMUNICATIE

Utopia, in deze sector beter bekend als ‘convergentie’, komt een stapje naderbij nu mobiel belangrijker wordt. De motor achter deze revolutie is bandbreedte, dat wil zeggen, de afmeting van het kanaal of het signaal waarmee men informatie ontvangt en verstuurt. Daar is nooit genoeg van.

Er zijn een miljard gsm-abonnees in 2003 en een derde van Europa gebruikt in 2004 een mobiele telefoon. Meer dan de helft van de gebruikers wereldwijd heeft toegang tot het internet. Mobiele (m-)commerce in Europa is in 2003 23 miljoen euro waard. De personal computer houdt in de Verenigde Staten langer stand als de belangrijkste verschaffer van toegang tot het internet.

Het mobiele internet wordt in 2001 opnieuw geboren, en dit keer goed. De desillusie over WAP maakt plaats voor blijdschap over GPRS, UMTS en CDMA. In 2001 maken de meeste mobiele telefoons in Europa gebruik van GPRS (General Packet Radio Switching). Dit is een technologie die de internetsnelheid van een vaste ISDN-lijn biedt op de mobiele telefoon. Een jaar later worden derde generatie UMTS-diensten (Universal Mobile Telecommunications System) aangeboden. Deze werken volgens hetzelfde principe als GPRS, maar zijn nog sneller en leveren 2 megabyte per seconde, wat ongeveer veertig keer zo snel is als de huidige kantoorpc’s.

NTT DoCoMo introduceert eerder, in het voorjaar van 2001, derde generatie CDMA-diensten in Japan. Complex Division Multiple Access is een digitale technologie die berichten opdeelt in een groot aantal pakketjes die worden verstuurd via verschillende frequenties en dan weer in elkaar gezet met behulp van unieke codes. CDMA maakt dus een verscheidenheid aan gesprekken tegelijkertijd, op hetzelfde kanaal, mogelijk, waardoor extra bandbreedte wordt gecreëerd. Dit systeem stijgt uit boven de huidige Europese gsm-standaard, en brengt video naar een mobiele telefoon in de buurt. Uiteindelijk maken deze telefoons gebruik van browsers die reageren op stem.

In Amerika wordt 70% van de groei gegenereerd door stem- en datadiensten. In 2030 maken stemdiensten nog maar 33% uit van de inkomsten in de industrie. Wanneer deregulering en IP-telefonie (Internet Protocol) in zwang raken, raken langeafstandsgesprekken in onbruik. IP-telefonie vertegenwoordigde in 1999 een waarde van 264 miljoen. Dat bedrag stijgt naar 91 miljard dollar in 2006.

Meer bandbreedte voor de massa. De strijd tussen de twee belangrijkste breedbandinfrastructuren – kabelmodems en digitale abonneelijnen (op basis van koperen telefoondraad) – wordt beslist in het voordeel van de kabel. In Amerika hebben al 1,7 miljoen gebruikers toegang tot het internet via de kabel. Om deze netwerken nog sneller te maken is een revolutie op het gebied van optische netwerken in aantocht. Voorheen vertrouwden essentiële onderdelen op elektrische componenten. Dat verandert binnenkort met de komst van vol-foton optische netwerken.

Internet in de ruimte. ICO-Teledesic, Inmarset en GlobalStar besteden miljarden om satellieten te lanceren ter ondersteuning van breedbanddiensten. Zodra die de lucht ingaan, vallen de laatste failliete Iridium stemsatellieten terug naar de aarde.

In de gaten houden:

Qualcomm wordt het Intel van het draadloze tijdperk. Het bedrijf bezit essentiële patenten voor CDMA, een van de standaarden voor mobiele telefonie van de derde generatie.

TOERISME

Passagiersvervoer door de lucht groeit 5% per jaar. In 2010 zijn de luchtvaartmaatschappijen gastheer voor passagiersreizen ter waarde van 2,3 miljard dollar per jaar, tegenover 1,6 miljard dollar in 1999. Dit zet de beperkte capaciteit van luchthavens en luchtverkeersleidingen op alle grote vliegvelden onder druk, waardoor in de zomer van 2001 vertragingen ontstaan.

Het aantal mensen dat met goedkope luchtvaartmaatschappijen vliegt, stijgt tot 50 miljoen in 2003. Momenteel vliegt in Amerika één op de vier luchtvaartpassagiers met een goedkope maatschappij, terwijl dat in Europa slechts één op de twintig is.

In de gaten houden:

Reisagenten vechten om te overleven. De luchtvaartmaatschappijen willen tickets rechtstreeks verkopen en zo de provisie aan tussenpersonen uitsparen. Cliënten willen de lagere prijzen die on line worden aangeboden. Omdat de marges zo smal zijn, hoeft slechts 5% in deze sector on line te gaan werken om een groot aantal traditionele reisagenten op de fles te helpen. Tot nu toe verloopt in Amerika 2% van de transacties via internet.

VERZEKERINGEN

Moeilijke tijden voor de Europese verzekeringsbranche, die met overcapaciteit en dalende premies kampt. Het internet is een doorn in het oog van de traditionele bedrijven die hebben geaarzeld on line te gaan omdat dat het einde van de commissies zou betekenen. Commissie maakt echter 25% van de kosten van een doorsneepolis uit, wat het voor nieuwe verzekeraars zeer aantrekkelijk maakt om verzekeringen direct via het internet aan te bieden. In 2003 wordt 4 miljard dollar aan verzekeringen op deze manier verkocht in Amerika. Dat is dan nog steeds maar 0,5% van de totale markt.

Een ander probleem voor traditionele verzekeraars is dat banken en andere financiële groeperingen tegenwoordig ook verzekeringen aanbieden, waarmee een tendens naar bankassurantie is ingezet. Een positieve bijkomstigheid is dat verzekeraars in de westerse wereld eindelijk de kans krijgen zich te vestigen in belangrijke opkomende markten. In 2001 krijgt het eerste buitenlandse verzekeringsbedrijf toestemming om in India van start te gaan, terwijl buitenlandse bedrijven hopen meer voet aan de grond te krijgen in China nu dat land lid wordt van de Wereldhandelsorganisatie.

De herverzekeringsbranche heeft wereldwijd een kapitaaloverschot van 50 miljard dollar, 50% meer dan zij nodig heeft. Dit heeft de prijzen de afgelopen jaren doen dalen, maar in 2001 bereiken zij het laagste punt en stijgen ze zelfs in sommige sectoren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content