Covid-19 versterkt de trend van duurzaam en impactvol vermogensbeheer

Belfius Private Banking
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

24 juni 2020, 11:11 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:11

Sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie leven we in een andere wereld. De impact op ons dagelijks leven, de maatschappij en de economie is groot. Ook de beurzen ondergingen een schokgolf en de vraag rijst welke langetermijngevolgen deze crisis heeft voor het beheer van een vermogen. Belfius Private Banking is een van de marktleiders in ons land en kiest resoluut voor een duurzame portefeuille die impact genereert. Olivier Onclin, Head of Retail, Commercial & Private Banking bij Belfius, geeft tekst en uitleg.

“Ik zie voor ons vak als vermogensbeheerder twee grote trends die door Covid-19 versterkt worden. Eerst en vooral wordt duurzaamheid fundamenteel in alles wat we doen. Het is een maatschappelijk thema waarrond klanten hoge verwachtingen hebben”, vertelt Olivier Onclin. “Duurzaamheid is voor ons veel meer dan een label. We willen meaningful and inspiring zijn en dat vertaalt zich in een zorgvuldige selectie van ons aanbod. Onze beleggingsthema’s moeten maatschappelijk zinvol zijn en we willen impact genereren.”

“Een tweede trend waar we niet rond kunnen, is het feit dat we steeds vaker met een crisis worden geconfronteerd. Vroeger waren er één of twee grote crisissen per generatie, wij kenden er recent al drie: de kredietcrisis van 2008, de schuldencrisis van 2011 en nu de coronacrisis… De volatiliteit wordt dus groter. Dat vraagt een actieve opvolging van de fondsen en onderliggende bedrijven waarin we investeren. Wij staan garant voor een dynamisch beheer met dagelijkse opvolging om de portefeuille op elk moment in lijn te houden met de objectieven en het risicoprofiel van onze klanten.”

Hoe begeleidt u die klanten dan? Hoe maakt u het verschil?

Olivier Onclin: “Belfius Private Banking, dat is vermogensbeheer vanuit een langetermijnovertuiging, in een bevattelijk verhaal voor onze klanten. Zij weten goed waar wij voor staan: adviesbankieren. De private banker, die dicht bij zijn klant staat en hem of haar door en door kent, dat is het vertrekpunt. We hebben tijdens de crisis gemerkt hoezeer klanten dat appreciëren. Er was een massale vraag naar adviesgesprekken in het kantoor, op afspraak. Mensen willen hun vertrouwde contactpersoon in de ogen kunnen kijken om hun situatie en noden te bespreken.”

“We koppelen die nabijheid ook aan de expertise van Candriam, onze geprivilegieerde partner voor asset management. Die heeft in Brussel meer dan 300 specialisten die de financiële markten opvolgen en instaan voor het dagelijkse beheer van onze fondsen. We kunnen onze klanten dus ook met die mensen in contact brengen, als ze dat wensen. En tegelijk maakt Candriam deel uit van een solide wereldwijde groep, waardoor zij als geen ander weten wat er leeft in de globale economie.”

U verwees naar het groeiende belang dat klanten hechten aan duurzaamheid. Past Belfius Private Banking zijn beleggingsstrategie aan om daaraan tegemoet te komen?

Olivier Onclin: “We zijn onze volledige beleggingsportefeuille al een tijdje tegen het licht aan het houden om na te gaan of hij nog in overeenstemming is met onze waarden. Wat niet meer voldoet, daar stappen we uit. Ik denk bijvoorbeeld aan de tabaksindustrie of aan speculatieve beleggingen die gericht zijn op essentiële grondstoffen zoals water. Maar zo’n oefening vergt uiteraard tijd, want we moeten soms complexe overwegingen maken. We ondersteunen de economie met kredietverlening en onze beleggingsstrategie moet ook dat aspect in rekening brengen. Toch moet onze hele portefeuille uiterlijk tegen 2023 meaningful and inspiring zijn.”

“Een van de concrete stappen die we hebben gezet, is het lanceren van thematische fondsen die rekening houden met de maatschappelijke evoluties en inzetten op een ruime dimensie van duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over een fonds dat zich richt op een specifieke sector in medisch onderzoek. Enerzijds investeren we in beloftevolle bedrijven in dat domein. Anderzijds storten we een deel van onze beheersvergoeding voor dat fonds door aan een organisatie die erin actief is. Zo genereren we een dubbele impact.”

Covid-19 versterkt de trend van duurzaam en impactvol vermogensbeheer

Hoe weet u zeker dat de duurzame fondsen die u selecteert ook effectief investeren in bedrijven die in de praktijk duurzaam en verantwoord te werk gaan?

Olivier Onclin: “Dat is uiteraard het doel. In ons partnership met Candriam, dat al 25 jaar een pionier is in duurzaam beleggen, zien we daar samen op toe. Hun knowhow geeft ons vandaag een lengte voorsprong in hoe we onze portefeuille laten evolueren. Dankzij het actief beheer van onze fondsen, door in dialoog te gaan met de onderliggende bedrijven of in aandeelhoudersvergaderingen ons stemrecht te gebruiken, kunnen we onze invloed aanwenden om hun strategie bij te sturen.”

“Dat actief engagement willen we nog versterken in de toekomst. Het ultieme doel is dat we daar ook onze klanten bij kunnen betrekken en dat zij op termijn inspraak krijgen in de duurzame koers die we varen met onze fondsen en de impact die we genereren.”

Vermogensbeheer houdt veel meer in dan beleggingsadvies. Welke bijkomende expertise reiken jullie aan?

Olivier Onclin: “We verdiepen ons steeds in de specifieke situatie van onze klant, zowel professioneel als privé. We gaan na wat de klant nastreeft, hoe het belang van de onderneming overeenkomt met de privésituatie, hoe hij of zij de successie wil voorbereiden. We hebben een team van experts in huis dat bijvoorbeeld helpt bij de overdracht van een familiale onderneming, het voorbereiden van de kinderen en de financiële planning die ermee gepaard gaat. De regelgeving evolueert constant en is zo complex, dat dit echt expertise vereist. We adviseren dus niet alleen, maar helpen ook bij het uitvoeren, tot en met het schrijven van de nodige aktes bijvoorbeeld.”

Tot slot heeft de Covid-19-crisis de digitalisering een boost gegeven. Wat betekent dit voor een vermogensbeheerder?

Olivier Onclin: “Het fysieke contact van de klant met zijn bankier blijft belangrijk, maar zo’n afspraak is er hooguit twee, drie keer per jaar. De voorbije maanden hebben aangetoond dat klanten een hoge nood aan informatievoorziening hebben, snel en in realtime. Daar kunnen we met onze digitale toepassingen het perfecte antwoord op geven. Belfius heeft in retail banking bewezen dat het een voortrekker is in digitalisering. Die ervaring gebruiken we nu om nieuwe platformen en toepassingen te ontwikkelen met de beleving die onze private banking klanten verwachten. We geloven sterk in de combinatie van een digitale topervaring en de knowhow van onze lokale private bankers.”