B & D SYSTEMS. AFVAL PER DRUPPEL

Afvalwater wordt duur. Perfekt meten,

is dus de boodschap, zegt B&D Systems.

“Een onnauwkeurige meting van afvalwater heeft dezelfde nare gevolgen als een kapotte elektriciteitsmeter : verrassende fakturen, ” zegt bouwkundig ingenieur Jan Bosmans uit Balen. Die verrassing zou zich vooral kunnen voordoen bij bedrijven met een dagelijks waterverbruik van meer dan twee kubieke meter. Vlarem II bepaalt immers dat de milieuheffing van die ondernemingen vanaf 1 januari 1995 berekend wordt op de hoeveelheid geloosd afvalwater én op de zogenaamde vuilvracht. In Vlaanderen kost één vervuilingseenheid voorlopig 615 frank. In Nederland is dat nu al het dubbele en gezien de Europese kontekst, mogen wij ons ook aan een fikse verhoging verwachten. Een nauwgezette meting van het afvalwaterdebiet is daarom geboden.

Bosmans ondervond dat de bestaande meetgoten uit polyester maar weinig betrouwbare gegevens opleveren. “Die goten verschuiven en vervormen tijdens de installatie en die enkele millimetertjes maken een enorm verschil. ” Hij ontwikkelde en brevetteerde daarom een geprefabrikeerde venturi-goot uit glad beton, met bijhorende sokkel en inkuiping, die met regelschroeven waterpas gezet wordt. De voordelen daarvan : vormvast, niet onderhevig aan temperatuurschommelingen, gemakkelijk en stabiel te plaatsen in slechts één (kostenbesparende) werkdag tegen vijf dagen voor andere systemen.

Bosmans is om den brode projektleider bij de Algemene Ondernemingen Drooghmans & Zonen NV uit Dessel. De aktiviteiten van dat bouwbedrijf 50 werknemers en een omzet van 200 miljoen frank situeren zich voor 50 procent in de bouw van waterzuiveringsinstallaties. In mei 1994 richtte deze vennootschap samen met Jan Bosmans de bvba B&D Systems op. Dit bedrijf legt zich uitsluitend toe op de produktie en plaatsing van de gebrevetteerde venturi-goot maar ook van andere meet- en kontrolesystemen voor de milieusektor : geïntegreerde systemen voor de afscheiding en/of bezinking van olie, vetten, zetmelen, lichte minerale vloeistoffen… Zo zit er nog een projekt voor een nieuw meldings- en beschermingssysteem voor lekkende opslagtanks in de pijplijn. B&D Systems bestudeert ook de mogelijkheden van aparte circuits voor regen- en afvalwater. Dit eerste boekjaar denkt Bosmans zo’n 4 à 5 miljoen frank omzet te genereren.

JAN BOSMANS (B&D SYSTEMS) Ziet brood in meet- en kontrolesystemen voor de milieusektor.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content