Tijd voor snelle aanpassing belastingaangifte

Wie zijn belastingaangifte nog wil indienen via Tax-on-Web heeft hiervoor nog drie dagen tijd. Woensdagavond moet de elektronische aangifte binnen zijn. Dezelfde tijd rest er voor burgers die hun aangifte al hebben ingediend via het web, maar die nog snel een wijziging willen aanbrengen.

Sinds 2012 hebben belastingplichtigen die hun aangifte via Tax-on-Web doen de mogelijkheid om correcties aan te brengen. De voorwaarde is dat ze dit doen voor het verstrijken van de aangiftetermijn. Bovendien mag iedereen slechts eenmaal een wijziging aanbrengen. Voor een gemeenschappelijke aangifte moet men er bovendien rekening mee houden dat de gecorrigeerde aangifte eveneens door beide partners moet worden ondertekend. Slaagt men er niet meer in om via elektronische weg een wijziging aan te brengen, dan kan men altijd nog een brief sturen naar het plaatselijke taxatiekantoor met de vraag om de voorgestelde wijzigingen aan te brengen. Zolang de belasting niet werd gecontroleerd, kan dit. Is er al een belastingaanslag geweest, dan moet men terugvallen op een bezwaarschrift, zelfs indien men zelf in fout was. Dat bezwaarschrift moet dan worden gericht aan de gewestelijke directeur. Hiervoor geldt een strikte termijn van zes maanden vanaf de derde dag van de verzending van het aanslagbiljet. Ten slotte is er nog mogelijk om een ontheffing van ambtswege te vragen indien het duidelijk is dat er manifeste fouten werden gemaakt. Dit laatste kan gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content