Duid een ‘controleur’ aan in je testament om discussies te vermijden

© iStock

Om discussies tussen de kinderen te voorkomen wordt steeds vaker een “testamentuitvoerder” aangesteld. Wat doet die persoon dan juist en hoe duid je zo iemand aan?

Wanneer aan te raden?

De bedoeling van een testament­uitvoerder is dat hij zorgt voor een correcte ­uit­­voering van je testament. En testamentuitvoerder is vooral nuttig als je vreest dat bepaalde erfgenamen roerende goederen ­misschien zullen laten verdwijnen. Ook als je nog minder­jarige kinderen hebt (en je ex heeft het vrucht­genot over de goederen van de minderjarigen), kan een testamentuitvoerder een afschrikkend effect ­hebben en voor een goede uitvoering zorgen.

Wat doet een testamentuitvoerder?

In principe is zijn ­be­­voegdheid eerder beperkt. Hij kan bijvoorbeeld vragen om woning te verzegelen als hij vreest voor verduistering of verlies van bepaalde goederen. Hij kan ook een inventaris laten op­maken of andere bewarende maatregelen treffen (bijvoorbeeld stopzetten van abonnementen).

Geef hem ook bezitsrecht

Vandaar dat je hem in de praktijk het best het zogenaamde bezitsrecht toekent over een aantal roerende goederen toekent (bijvoorbeeld een effecten­portefeuille bij de bank). Dit biedt een aantal grote voordelen. Het breidt zijn taak niet uit, maar het geeft hem de middelen om effi­ciënter te werken. Hij mag ook je woning b­etreden en zo het testament en andere belangrijke d­ocumenten en zelfs goederen in veiligheid b­rengen. Dat bezitsrecht vergemakkelijkt ook de uitvoering van je wensen in verband met je begrafenis, want de testa­ment­uitvoerder kan het geld dat hij in zijn bezit heeft hier dan dadelijk voor aanwenden.

Hoe moet je zo iemand aanstellen?

Wie een vertrouwenspersoon wil aanduiden als testamentuitvoerder, moet dit in zijn testament doen. Dit kan gebeuren in een eigenhandig of een notarieel testament, maar om praktische redenen kies je best voor een notarieel testament. Het is ook niet nodig dat het gebeurt in hetzelfde testament als dat waarin je je erfgenamen aanduidt.

Kan je gelijk wie kiezen?

In principe bent je volledig vrij om te kiezen wie je wilt. In de praktijk zal dat een vertrouwenspersoon zijn. Pols vooraf bij die persoon of hij het mandaat van testamentuitvoerder ziet zitten, want hij moet het na je dood ook aanvaarden. Voorzie eventueel een tweede of zelfs een derde persoon voor het geval de aangeduide vertrouwenspersoon overleden is of niet aanvaardt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content