Het tekort in de sociale zekerheid is opgelopen tot 748 miljoen euro. Dat is 229 miljoen euro meer dan bij de begrotingscontrole van april was vastgesteld, zo schrijft De Tijd. De cijfers staan in een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid dat de krant kon inkijken.

Besparen in sociale zekerheid

"Uit de vooruitzichten blijkt dat het budget voor arbeidsongeschikten tegen 2020 stijgt tot 1,6 miljard euro"

Het tegenvallende resultaat in de sociale zekerheid is voor de N-VA alvast een argument om in eerste instantie daar te besparen om de begroting op koers te houden. Het groter dan verwachte tekort van het stelsel is vooral een gevolg van tegenvallende inkomsten. De sociale bijdragen en de alternatieve financiering via de roerende voorheffing brengen minder op dan verhoopt. Maar er zijn ook hoger dan verwachte uitgaven voor het brugpensioen. "Dat komt doordat de sociale partners sommige hervormingen hebben uitgehold", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

Volgens Spooren zjin een aantal bijkomende hervormingen noodzakelijk. Daarbij moet de focus liggen op het terug aan het werk helpen van de almaar groeiende groep arbeidsongeschikten. "Uit de vooruitzichten blijkt dat het budget voor arbeidsongeschikten tegen 2020 stijgt tot 1,6 miljard euro. Dat is onhoudbaar. Dat is meer dan het totale bedrag dat we besparen door de pensioenhervorming en in de werkloosheid", zegt het Kamerlid.

"Spijtige voorstelling feiten"

CD&V-vicepremier minister van Werk Kris Peeters is het niet een met de analyse van zijn coalitiepartner. "Een heel spijtige voorstelling van feiten", reageert hij. Hij wijst erop dat het beheerscomité vrijdagmiddag nog moet samenkomen.

Het in het voorjaar vastgestelde tekort van 519 miljoen euro kwam er na een "technische berekening", aldus Peeters. Dat er nu over 748 miljoen gesproken wordt, is opnieuw "een technische voorstellingswijze".

Peeters wacht naar eigen zeggen rustig de vergadering van het beheerscomité af. "Ik ga ervan uit dat die 519 miljoen euro technisch is gecorrigeerd, maar het is niet zo dat de sociale zekerheid nu met een gat van 748 miljoen euro wordt geconfronteerd. Er is geen reden om nu te gaan inhakken op de sociale zekerheid." Spreken over een tekort van bijna 750 miljoen, is volgens Peeters "niet verstandig". (Belga/NS)

Het tekort in de sociale zekerheid is opgelopen tot 748 miljoen euro. Dat is 229 miljoen euro meer dan bij de begrotingscontrole van april was vastgesteld, zo schrijft De Tijd. De cijfers staan in een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid dat de krant kon inkijken. Het tegenvallende resultaat in de sociale zekerheid is voor de N-VA alvast een argument om in eerste instantie daar te besparen om de begroting op koers te houden. Het groter dan verwachte tekort van het stelsel is vooral een gevolg van tegenvallende inkomsten. De sociale bijdragen en de alternatieve financiering via de roerende voorheffing brengen minder op dan verhoopt. Maar er zijn ook hoger dan verwachte uitgaven voor het brugpensioen. "Dat komt doordat de sociale partners sommige hervormingen hebben uitgehold", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. Volgens Spooren zjin een aantal bijkomende hervormingen noodzakelijk. Daarbij moet de focus liggen op het terug aan het werk helpen van de almaar groeiende groep arbeidsongeschikten. "Uit de vooruitzichten blijkt dat het budget voor arbeidsongeschikten tegen 2020 stijgt tot 1,6 miljard euro. Dat is onhoudbaar. Dat is meer dan het totale bedrag dat we besparen door de pensioenhervorming en in de werkloosheid", zegt het Kamerlid. CD&V-vicepremier minister van Werk Kris Peeters is het niet een met de analyse van zijn coalitiepartner. "Een heel spijtige voorstelling van feiten", reageert hij. Hij wijst erop dat het beheerscomité vrijdagmiddag nog moet samenkomen. Het in het voorjaar vastgestelde tekort van 519 miljoen euro kwam er na een "technische berekening", aldus Peeters. Dat er nu over 748 miljoen gesproken wordt, is opnieuw "een technische voorstellingswijze". Peeters wacht naar eigen zeggen rustig de vergadering van het beheerscomité af. "Ik ga ervan uit dat die 519 miljoen euro technisch is gecorrigeerd, maar het is niet zo dat de sociale zekerheid nu met een gat van 748 miljoen euro wordt geconfronteerd. Er is geen reden om nu te gaan inhakken op de sociale zekerheid." Spreken over een tekort van bijna 750 miljoen, is volgens Peeters "niet verstandig". (Belga/NS)