ManpowerGroup, een internationale HR-dienstverlener, gaat voor elk kwartaal na wat de intenties zijn van werkgevers op het vlak van hun personeelsbestand. Voor het vierde kwartaal van 2017 deed het bedrijf daarvoor navraag in 43 landen en gebieden. In totaal benaderde ManpowerGroup 59.000 werkgevers, zowel in de openbare als de private sector.

Het resultaat van het onderzoek wordt voorgesteld als de Nettotewerkstellingsprognose en geeft het verschil weer tussen het percentage van bevraagden dat aangaf te zullen aanwerven en het percentage dat van plan was om in het komende kwartaal mensen te ontslaan. Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, benadrukt in een persbericht dat voor het eerst sinds de wereldwijde economische crisis nergens een negatieve Nettotewerkstellingsprognose werd opgetekend.

Bouwsector

Ook ons land werd betrokken in het onderzoek. Zo kregen 751 werkgevers de vraag voorgelegd hoe ze meenden dat de werkgelegenheid in hun onderneming zich ging ontwikkelen in de periode tot eind december 2017. Een overgrote meerderheid van 93 procent gaf aan geen wijzigingen te zullen doorvoeren, 5 procent van de werkgevers gaf aan extra mensen te zullen aanwerven en 2 procent het personeelsbestand zal inkrimpen.

De nettotewerstellingsprognose voor België ligt op die manier op +3. Dat is een kleine daling ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

Uit de rondvraag blijkt wel dat er, afhankelijk van de regio, grote verschillen zijn in de verwachte tewerkstelling in ons land en dat die samengaan met de plaatselijke werkloosheidsgraad. Zo gaat de hoge werkloosheidsgraad in Brussel (16,9 procent) gepaard met een nettotewerkstellingsprognose van +6. In Vlaanderen, waar de werkloosheidsgraad maar 7,51 procent bedraagt, zijn de tewerkstellingsvooruitzichten lager (+1). In Wallonië is 14,5 procent van de beroepsbevolking werkloos en ligt de nettotewerkstellingsprognose op +4.

Vooral werkgevers die in de bouwsector actief zijn kondigden extra aanwervingen aan: de nettotewerstellingsprognose bedraagt er +10. Ook in de horeca en de sector 'elekriciteit, gas en water' zijn werkgevers optimistisch. Op basis van de antwoorden op de rondvraag hebben werknemers die in de landbouwsector en de visserij aan de slag zijn, dan weer het meeste kans om te worden ontslagen.

Tenslotte speelt volgens Manpower ook de omvang van de onderneming een rol. Hoe groter het bedrijf, hoe waarschijnlijker een uitbreiding van het personeelsbestand.

ManpowerGroup, een internationale HR-dienstverlener, gaat voor elk kwartaal na wat de intenties zijn van werkgevers op het vlak van hun personeelsbestand. Voor het vierde kwartaal van 2017 deed het bedrijf daarvoor navraag in 43 landen en gebieden. In totaal benaderde ManpowerGroup 59.000 werkgevers, zowel in de openbare als de private sector.Het resultaat van het onderzoek wordt voorgesteld als de Nettotewerkstellingsprognose en geeft het verschil weer tussen het percentage van bevraagden dat aangaf te zullen aanwerven en het percentage dat van plan was om in het komende kwartaal mensen te ontslaan. Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, benadrukt in een persbericht dat voor het eerst sinds de wereldwijde economische crisis nergens een negatieve Nettotewerkstellingsprognose werd opgetekend.Ook ons land werd betrokken in het onderzoek. Zo kregen 751 werkgevers de vraag voorgelegd hoe ze meenden dat de werkgelegenheid in hun onderneming zich ging ontwikkelen in de periode tot eind december 2017. Een overgrote meerderheid van 93 procent gaf aan geen wijzigingen te zullen doorvoeren, 5 procent van de werkgevers gaf aan extra mensen te zullen aanwerven en 2 procent het personeelsbestand zal inkrimpen. De nettotewerstellingsprognose voor België ligt op die manier op +3. Dat is een kleine daling ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.Uit de rondvraag blijkt wel dat er, afhankelijk van de regio, grote verschillen zijn in de verwachte tewerkstelling in ons land en dat die samengaan met de plaatselijke werkloosheidsgraad. Zo gaat de hoge werkloosheidsgraad in Brussel (16,9 procent) gepaard met een nettotewerkstellingsprognose van +6. In Vlaanderen, waar de werkloosheidsgraad maar 7,51 procent bedraagt, zijn de tewerkstellingsvooruitzichten lager (+1). In Wallonië is 14,5 procent van de beroepsbevolking werkloos en ligt de nettotewerkstellingsprognose op +4.Vooral werkgevers die in de bouwsector actief zijn kondigden extra aanwervingen aan: de nettotewerstellingsprognose bedraagt er +10. Ook in de horeca en de sector 'elekriciteit, gas en water' zijn werkgevers optimistisch. Op basis van de antwoorden op de rondvraag hebben werknemers die in de landbouwsector en de visserij aan de slag zijn, dan weer het meeste kans om te worden ontslagen.Tenslotte speelt volgens Manpower ook de omvang van de onderneming een rol. Hoe groter het bedrijf, hoe waarschijnlijker een uitbreiding van het personeelsbestand.