Sinds de overname door de groep Kuehne+Nagel in 2005 is de situatie bij Logistics Nijvel bijzonder zorgwekkend. Financieel blijft de vestiging aanzienlijke verliezen lijden en de organisatie slaagt er niet in een voldoende niveau van dienstverlening te bieden tegen een concurrerende kostprijs. 'Zonder uitzicht op winstgevendheid kan de onderneming haar klant in de detailhandel (Carrefour, nvdr.) niet langer blijven bedienen', klinkt het.

Na een analyse van Kuehne+Nagel blijkt dat een overschakeling van de huidige regionale organisatie van droge en verse producten naar een nationale organisatie soelaas zou kunnen bieden. Wat betreft de droge producten zou er dan gewerkt worden vanuit de vestiging in Kontich, die over de beste troeven beschikt. Op het vlak van verse voeding wordt geopteerd voor het nieuwe gebouw in Kampenhout.

'Aangezien de vestiging in Nijvel niet kan beantwoorden aan de uitdagingen van de distributie van droge en verse producten, ziet de directie zich genoodzaakt om haar intentie bekend te maken om de vestiging in Nijvel tegen het najaar van 2022 te sluiten, en bijgevolg ook collectief ontslag voor alle 549 personeelsleden te overwegen', klinkt het bij Kuehne+Nagel.

De directie voert momenteel de informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners over collectief ontslag. Zij zal alles in het werk stellen om deze fase zo goed mogelijk en in een geest van dialoog te doen verlopen, klinkt het nog.

Sinds de overname door de groep Kuehne+Nagel in 2005 is de situatie bij Logistics Nijvel bijzonder zorgwekkend. Financieel blijft de vestiging aanzienlijke verliezen lijden en de organisatie slaagt er niet in een voldoende niveau van dienstverlening te bieden tegen een concurrerende kostprijs. 'Zonder uitzicht op winstgevendheid kan de onderneming haar klant in de detailhandel (Carrefour, nvdr.) niet langer blijven bedienen', klinkt het. Na een analyse van Kuehne+Nagel blijkt dat een overschakeling van de huidige regionale organisatie van droge en verse producten naar een nationale organisatie soelaas zou kunnen bieden. Wat betreft de droge producten zou er dan gewerkt worden vanuit de vestiging in Kontich, die over de beste troeven beschikt. Op het vlak van verse voeding wordt geopteerd voor het nieuwe gebouw in Kampenhout.'Aangezien de vestiging in Nijvel niet kan beantwoorden aan de uitdagingen van de distributie van droge en verse producten, ziet de directie zich genoodzaakt om haar intentie bekend te maken om de vestiging in Nijvel tegen het najaar van 2022 te sluiten, en bijgevolg ook collectief ontslag voor alle 549 personeelsleden te overwegen', klinkt het bij Kuehne+Nagel. De directie voert momenteel de informatie- en consultatieprocedure met de sociale partners over collectief ontslag. Zij zal alles in het werk stellen om deze fase zo goed mogelijk en in een geest van dialoog te doen verlopen, klinkt het nog.