Tekorten of staatsschulden kunnen niet worden teruggedrongen zonder groei

Alleen een efficiënte doorwerking van het monetaire beleid naar de reële economie kan de drastische en op dezelfde leest geschoeide bezuinigingsmaatregelen die overal in Europa worden genomen, voor een deel compenseren.

Zonder groei kunnen immers noch de tekorten, noch de staatsschulden worden teruggedrongen. Dat geldt al voor landen die geen grote onevenwichtigheden hebben gekend, zoals Nederland, en uiteraard is de situatie nog veel ernstiger in landen als Spanje, Portugal en Italië.

Het is volgens Carmignac een illusie te geloven dat de tekorten kunnen worden verminderd zonder groei of inflatie. Kunnen de Spaanse banken het doorgeefl uik zijn tussen het monetaire beleid en de reële economie? Dat valt te betwijfelen. Kan de binnenlandse vraag standhouden bij een nog altijd toenemende werkloosheid van momenteel 23%?

Europese bedrijven zien orders uit Spanje kelderen

Dat is niet wat de Europese bedrijven komen zeggen. Zij zien de bestellingen uit Spanje namelijk kelderen. Het is duidelijk dat de

begrotingsdoelstellingen niet gehaald zullen worden, niet in Portugal en Spanje, en zelfs niet in Frankrijk.

Daar wordt de onzekerheid als gevolg van de presidentsverkiezingen nog versterkt door een pijnlijk oppervlakkige politieke discussie, die volledig voorbijgaat aan belangrijke vraagstukken die verband houden met de broodnodige bijsturing van ons samenlevingsmodel.

Het Europese economische landschap blijft dus bezaaid met struikelblokken. Alleen Duitsland geeft nog blijk van enige

vitaliteit met een bloeiende arbeidsmarkten een ogenschijnlijk onwankelbaar ondernemersvertrouwen, als we de index van

het IFO-instituut in München mogen geloven.

Laten we hopen dat de coalitie van Angela Merkel niet verzwakt uit de verkiezingen in Noord-Rijnland-Westfalen komt, zo stelt Carmignac. Als dat wel gebeurt, dreigt het bestuur van de eurozone

in de komende weken problematisch te worden. De eurozone zal waarschijnlijk wel niet imploderen, maar de ECB zal pas bij een zware crisis ingrijpen.

Hoe het ook zij, de economie van de eurozone blijft over het geheel genomen het belangrijkste risico voor portefeuillebeheerders. De aandelenmarkten van de eurozone zijn voor de beurzen dan ook de belangrijkste risicobron, die de risicoaversie dreigt te doen toenemen. Carmignc geeft dan ook de voorkeur aan termijncontracten op aandelenindexen van de eurozone om de aandelenblootstelling tactisch te verminderen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content