Nyrstar en MP Evans

De aandelenkoers van Nyrstar staat weer onder druk. Is er reden tot ongerustheid?

De koers van het aandeel begon te dalen, nadat Nyrstar een definitieve overeenkomst aankondigde over de omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische eenheid die multimetalen verwerkt. Op zich is dat positief nieuws, maar de markt schrok van de opwaartse herziening van het financieringspakket voor het project tot 338 miljoen EUR, 45% meer dan de voorziene 231 miljoen EUR.

De financiering bestaat uit drie delen: een rechtstreekse investering door Nyrstar van 68 miljoen EUR, 191 miljoen EUR uit een door Nyrstar op te richten speciaal projectinvesteringsvehikel (met externe financiers, gewaarborgd door de Australische overheid) en ten slotte 79 miljoen EUR afkomstig van de verkoop van toekomstige zilverproductie in de periode 2016 tot 2019. Het project moet tegen eind 2016 volledig zijn afgerond. Port Pirie zal bij een volledige capaciteitsbenutting jaarlijks 250.000 ton verfijnd lood, 40.000 ton zink, 7000 ton koper, 25 miljoen ounce zilver en 100.000 ounce goud produceren. Nyrstar besliste ook de productie van zinkmetaal in Port Pirie, de duurste fabriek van de groep, eind juli dit jaar stop te zetten.

De verhoging van de voorziene vork aan kapitaalinvesteringen voor 2014 (van 265 à 335 miljoen EUR naar 295 à 335 miljoen EUR) komt ongelegen, want Nyrstar heeft de volgende jaren al 280 miljoen EUR nodig om de afdeling metaalverwerking efficiënter te doen werken. Bovendien zal een strategische evaluatie in de mijnafdeling deze zomer wellicht uitmonden in bijkomende investeringsbehoeften om de rendabiliteit op te krikken. Gezien de ruime nettoschuldpositie (670 miljoen EUR of 3,6 keer de bedrijfskasstroom eind 2013) begint de markt opnieuw voor een kapitaalverhoging te vrezen, ook al omdat Morgan Stanley door alle investeringen nog tot in 2018 een negatieve kasstroomevolutie verwacht.

Positief is alvast dat de zinkprijs weer boven 2000 USD per ton noteert en op lange termijn zal worden ondersteund door geplande mijnsluitingen. Eind vorig jaar verlaagden we ons advies naar houden (rating 2C) vanwege de financiële onzekerheden op kortere termijn. Reden tot paniek is er niet, maar het is duidelijk dat een structureel herstel van de koers tijd en vooral meer financiële duidelijkheid vergt.

We hebben in Inside Beleggen al een tijdje niks meer gelezen over MP Evans. Kan u nog eens een stand van zaken geven?

MP Evans is een Brits bedrijf met drie activiteiten. Zo heeft de groep in Maleisië een belang van 40% in Bertam Properties en een plantagegrond in Bertam Estate van 70 hectare. Die gronden krijgen door de grondschaarste in Maleisië andere bestemmingen. Na een kalm 2012 werden in 2013 opnieuw meer projecten verkocht, met een nettowinst van 4,4 miljoen USD tot gevolg. MP Evans heeft nog voor 40 miljoen USD in portefeuille – 120 miljoen USD is al gerealiseerd – en wil zich op termijn volledig terugtrekken uit Maleisië. De opbrengsten vloeien integraal naar de verdere ontwikkeling van de belangrijkste activiteit: palmolieplantages in Indonesië. MP Evans beschikte eind 2013 over 31.400 hectare beplante plantages (5300 hectare nog niet matuur; slechts 700 hectare extra tegenover eind 2012). Het beplantte ook al 6000 hectare voor de lokale bevolking als smeermiddel in de onderhandelingen voor verdere uitbreidingen. Er zijn plannen voor 9700 hectare extra.

Ondanks het slechte weer steeg de productie in 2013 met 8,6% tegenover 2012, tot 344.200 ton. In 2010 produceerde de groep nog 200.000 ton. De doelstelling voor 2014 bedraagt 425.000 ton en voor 2015 zelfs 500.000 ton. Helaas zien we een minder rooskleurig beeld in de derde activiteit: de vleesactiviteiten in Australië, met vooral een belang van 34,4% in de North Australian Pastoral Company (NAPCo). NAPCo beschikt over 5,8 miljoen hectare in het noordoosten van Australië met een veestapel van ongeveer 190.000 runderen. 2013 was door de felle droogte opnieuw verlieslatend. De situatie in de vleesindustrie in Australië (voor meer achtergrond, zie lezersvraag in IB14B) is zo moeilijk dat de meerderheidsaandeelhouder vorig jaar probeerde NAPCo te verkopen. Ook MP Evans toonde zich bereid zijn belang van de hand te doen, maar er werd geen geïnteresseerde partij gevonden.

Ondanks de 14% lagere palmolieprijs steeg de groepswinst in 2013, dankzij de toegenomen palmolieproductie en de inkomsten uit Maleisië, van 21,6 naar 22,9 miljoen USD. De winst per aandeel nam toe van 32,51 naar 35,96 dollarcent. Het dividend stijgt van 8 naar 8,25 pence per aandeel. Het aandeel van MP Evans fluctueert al drie jaar in een band tussen 400 en 540 pence. Een omslag bij NAPCo of een verkoop kan het aandeel een nieuw elan geven, maar voorlopig vinden we het aandeel tegen 15 keer de verwachte winst voor 2014 en tegen 1,2 keer de boekwaarde correct gewaardeerd (houden, rating 2A).

Partner Content