Lezersvraag: ziet u wat in Global Atomic Corporation?

© yt

Vorige week kondigde Global Atomic een stevige kapitaalverhoging aan. Is dat een kansrijke uraniumspeler?

Global Atomic Fuels, de voorloper van Global Atomic, werd in 2005 opgericht door de CEO Stephen Roman, een zoon van de oprichter van het bekende Canadese uraniumbedrijf Denison Mines. Roman koos het Afrikaanse land Niger uit op zoek naar aantrekkelijke uraniumprojecten. Niger was tot voor de sluiting van de Cominak-mijn van Orano in 2021 de vijfde grootste uraniumproducent wereldwijd en heeft een decennialange ervaring met uraniummijnbouw. Er is heel wat infrastructuur en er zijn voldoende ervaren uraniummijnwerkers.

Global Atomic Fuels realiseerde zijn grote doorbraak door de ontdekking in 2010 van het Dasa-project. Global Atomic ontstond in 2017 uit een fusie van Global Atomic Fuels met Silvermet, een ander bedrijf van Roman met een 49 procentbelang in Befesa Silvermet Turkey. Dat bedrijf recycleert zinkoxide uit afvalstoffen van de Turkse staalindustrie. Het zinkconcentraat wordt verkocht aan zinksmelters.

De fabriek onderging in 2019 een grondige opknapbeurt. Sinds juni 2022 is de renovatielening volledig terugbetaald en vanaf maart 2023 zal Global Atomic jaarlijks 10 à 15 miljoen dollar nettodividend ontvangen van Befesa.

Maar de echte focus ligt op de uraniumactiviteiten. Op basis van een definitieve haalbaarheidsstudie eind 2021 zal een eerste productiefase van Dasa gedurende twaalf jaar 44,1 miljoen pound uranium (U3O8) produceren tegen een lage productiekostprijs van 22,13 dollar per pound. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt 147 miljoen dollar tegen een heel conservatieve uraniumprijs van 35 dollar per pound. Tegen 50 dollar per pound loopt de waarde al op tot 456 miljoen dollar en tegen 60 dollar tot 661 miljoen.

Bovendien dekt de studie nog maar 20 procent van het gebied. Een uitgebreid boorprogramma in 2021 en 2022 liet het uitstekende extra potentieel zien voor de eerste en een latere tweede productiefase. Dasa is het grootste ontwikkelingsproject in Afrika, met de hoogste ertsgraden.

Vorig jaar werden heel wat stappen gezet voor de start in november 2022 van de bouw van de ondergrondse mijn. De laatste cruciale stap is de projectfinanciering van circa 210 miljoen dollar. De lopende kapitaalverhoging van 100 miljoen Canadese dollar tegen 3,5 Canadese dollar per aandeel (16% extra aandelen), inclusief een halve warrant uitoefenbaar tegen 4,4 dollar per aandeel binnen 36 maanden, is allicht het laatste smeermiddel om de lopende bankfinancieringsonderhandelingen succesvol af te ronden.

Alles zit op schema om de productie op te starten in het eerste kwartaal van 2025. Eind 2023 worden de eerste ertsmineralen bovengehaald. Mogelijk zorgen die voor vervroegde inkomsten door een nog af te ronden afnameovereenkomst voor verwerking in een naburige faciliteit van Orano.

Global Atomic is een sterk geleid bedrijf met dito project, dat daarom een bovengemiddeld rendement kan halen in de nog jonge uraniumstierenmarkt. We starten de opvolging met een koopadvies (rating 1C).

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content