KBC Ancora en Essilor

Hoe kan ik berekenen wat de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel is? Klopt het dat de onderwaardering van KBC Ancora ten opzichte van KBC Groep momenteel groot is?

Om te weten of het interessanter is om in KBC te beleggen via de monoholding KBC Ancora, berekenen we de holdingkorting ten opzichte van de intrinsieke waarde. Die berekening ziet er voor een aandeel KBC Ancora als volgt uit: de koers van 1 aandeel KBC Groep maal 0,99 min de nettoschuldpositie van KBC Ancora (uitgedrukt per aandeel), of 57,41 EUR maal 0,99 min 5,28 EUR = 51,56 EUR per aandeel. Op basis van de huidige koers van KBC Ancora (32,10 EUR) betekent dit dat het aandeel met een korting van 37,7% op de intrinsieke waarde noteert, tegenover een gemiddelde korting van 33,8% tijdens de voorbije vier jaar.

De schuldpositie van KBC Ancora, 413 miljoen EUR eind 2014, werd in 2013 met 175 miljoen EUR afgebouwd via de verkoop van 4,7 miljoen KBC-aandelen. De resterende schuld bestaat vooral uit langetermijnkredieten van KBC, waarvan de eerstvolgende schijf van 175 miljoen EUR in 2017 vervalt. Het resterende belang in KBC Groep bedraagt 18,55% (77,5 miljoen aandelen). Onlangs werden de verankeringsafspraken met Cera (2,66%), MRBB (11,46%) en andere vaste aandeelhouders (7,66%) voor tien jaar verlengd. Gezamenlijk vertegenwoordigt het aandeelhouderssyndicaat 40,35% van het kapitaal van KBC Groep.

De bank- en verzekeringsgroep betaalt dit jaar een brutodividend van 2 EUR per aandeel, op basis van een gezuiverde nettowinst van 3 EUR per aandeel in 2014 en KBC Ancora zal op 22 mei een interim-dividend bekendmaken. In 2016 (over de resultaten van 2015) zal KBC Groep echter geen dividend betalen. Op die manier hoeft de groep geen coupon (212 miljoen EUR in 2014) te betalen op de kernkapitaaleffecten in handen van de Vlaamse regering.

KBC wil tegen eind 2017 de resterende staatssteun (2 miljard EUR, exclusief premies) terugbetalen. Vanaf 2017 (over de resultaten van 2016) wil de groep teruggrijpen naar een reguliere dividenduitkering van minstens 50% van de gezuiverde nettowinst, verminderd met de coupon op de overheidssteun en op speciale kapitaalinstrumenten (bijkomende Tier 1) die vorig jaar werden uitgegeven om de kapitaalbasis te versterken. Wie in KBC wil beleggen, kan inderdaad, op basis van de huidige, hoger dan historische holdingkorting, beter voor de belegging in KBC Ancora opteren.

KBC Ancora noteert met bijna 38% korting ten opzichte van KBC.

Ik heb mijn aandelen Essilor bijgehouden. Kan u nog eens een update geven?

We verzilverden enkele maanden geleden ruim 20% koerswinst op onze positie in Essilor. We deden dat zeker niet omdat we minder geloofden in de toekomst van de positie in de Franse wereldleider in lenzen, maar wel vanwege de opgelopen waardering en de zoektocht naar cash voor een aankoop van Lafarge. Het Essilor-aandeel bleef sindsdien goed presteren, en steeg de jongste weken, als reactie op prima jaarresultaten, zelfs naar nieuwe recordhoogtes.

Essilor realiseerde in 2014 een omzetgroei met 12%, tot 5,67 miljard EUR, te vergelijken met een omzetgroei van 1,5% in 2013. Hiermee werd een prachtige tweede jaarhelft neergezet, want na het eerste semester stond de teller nog op +7,9%. Op jaarbasis was er een organische groei van 3,7% (+5% in het vierde kwartaal), twaalf overnames krikten de omzet met 9,7% op (+9% in het vierde kwartaal), terwijl negatieve wisselkoerseffecten de groei met 1,4% (+3,9%) afremden. De omzet groeide in alle regio’s, ook in Europa (+0,9%), maar werd toch vooral gedreven door een groei met 21,1% in de opkomende markten: +41% in Rusland, +50% in China, +20% in India, +17% in Latijns-Amerika, +11% in Zuid-Oost Azië en +17% in Afrika en het Midden-Oosten.

De totale omzet in de opkomende landen bedroeg 1,26 miljard EUR en Essilor heeft de steile ambitie om de omzet er tegen 2018 op te voeren tot 2,8 miljard EUR, en op groepsniveau tot 8,2 miljard EUR. Het bedrijf mikt hierbij op een versnelde groei in zonnebrillen (jaarlijkse organische groei met 7% en overnames moeten resulteren in 1,1 miljard EUR omzet tegen 2018), en in de onlineverkoop (31% groei in 2014, omzetdoelstelling van 400 tot 500 miljoen EUR tegen 2018).

Het recurrente bedrijfsresultaat (zonder eenmalige elementen; rebit) steeg met 15%, tot 1,06 miljard EUR, waardoor de rebit-marge toenam van 18,2% tot 18,6%. De recurrente winst per aandeel steeg met 6,3%, tot 3,05 EUR (was 2,87 EUR in 2013). Het brutodividend werd voor het 22ste jaar op rij verhoogd (+8,5%, tot 1,02 EUR per aandeel of 0,95% brutorendement).

Essilor is optimistisch voor 2015, want mikt op minstens 4,5% organische groei, met een rebit-marge van minstens 18,8%. Zelfs voor dit schitterend bedrijf, met gunstige perspectieven, vinden we 29,7 keer de verwachte winst 2015 en 16,2 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) betalen te duur. We bevestigen dan ook ons advies ‘houden lange termijn’ (rating 2A).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content