Verlaagde btw op e-boeken is niet voor morgen

© belga

Het wetsvoorstel van CD&V-senatrice Sabine de Bethune voor een verlaging van de btw-voet op fysieke elektronische boeken botst op een njet van minister van Financiën Didier Reynders.

De Bethune wil de btw-voet op elektronische boeken op fysieke dragers (denk aan cd-rom en dvd, niet aan e-readers) terugbrengen van de huidige 21 naar 6 procent.

De Europese lidstaten hebben die optie sinds een beslissing van de Europese Raad van 5 mei 2009. Het 6 procenttarief geldt nu alleen voor gedrukte boeken, tijdschriften en kranten. Volgens de Bethune is dat een discriminatie tegenover blinden, slechtzienden en andere gehandicapten die geen gedrukte boeken kunnen lezen.

Vandaag antwoordde minister van Financiën Didier Reynders op de parlementaire vraag van Sabine de Bethune over de zaak. De voorgestelde btw-verlaging op niet-gedrukte boeken wordt “thans niet in overweging genomen”, stelt Reynders, “gelet op de budgettaire weerslag”. Volgens Sabine de Bethune zou die beperkt blijven tot “zo’n 1,5 miljoen euro”.

Nederland heeft zijn btw-voet op ‘(luister)boeken en digitale educatieve informatie’ op fysieke dragers sinds 1 januari wèl tot 6 procent verlaagd.

De perspectieven voor een btw-verlaging op gedownloade elektronische boeken zijn nog slechter, laat Reynders verstaan. De Europese btw-wetgeving laat vandaag geen verlaagde btw-voet toe op “langs elektronische weg verrichte diensten”, stelt hij vast. “Gelet op de politieke gevoeligheid van het debat over de verlaagde btw-tarieven in een aantal lidstaten, lijken de kansen om het debat terzake met succes te hervatten (..) bijzonder klein”.

Europees Commissaris Làszlò Kovàcs gaf dezelfde boodschap al een paar dagen geleden aan Europees CD&V-parlementslid Marianne Thyssen. De lijst van uitzonderingen die in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief is minder dan een jaar geleden herzien. “Gezien dit recente standpunt van de Raad is de Commissie niet voornemens in dit verband nieuwe initiatieven te nemen”, schreef Kovàcs.

Reynders verwerpt ook de idee om de btw op elektronische boeken terug te laten betalen aan bepaalde instellingen, zoals ziekenhuizen of universiteiten, onder meer omdat “dit zou kunnen leiden tot concurrentievervalsing”.

Senatrice Sabine de Bethune blijft er intussen in geloven. Zij diende het wetsvoorstel op 5 oktober in, samen met CD&V-collega’s Hugo Vandenberghe en Elke Tindemans. “Het is nog niet op de agenda van de senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden gezet, maar dat is met de drukke parlementaire activiteiten aan het einde van een kalenderjaar zeker niet onlogisch”, laat ze weten.

B.L.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content