39 procent van kmo’s betaalt zijn externe bestuurders niet

© reuters

De discussies over topvergoedingen voor bestuurders gaan volledig voorbij aan de vele kmo’s in Vlaanderen. Hier worden externe bestuurders dan ook minder rijkelijk vergoed, aldus de studie die het kenniscentrum voor bestuurders Guberna, Voka en Vlaanderen in Actie hebben toegelicht.

Betaalde functies in de lift

39 procent van de KMO’s betaalt zijn externe bestuurders in raden van bestuur niet. Dit aantal bedrijven daalt wel. 61 procent betaalt zijn bestuurders wel, tegenover 47 procent in 2008. In grote bedrijven wordt 86 procent vergoed. Het onderzoek baseert zich op 126 mandaten van externe bestuurders in Vlaamse kmo’s.

Meestal vast bedrag per jaar

De meeste bestuurders krijgen een vast jaarbedrag (39 procent), eventueel gecombineerd met een zitpenning per vergadering (24 procent). 23 procent betaalt enkel in zitpenningen, met soms een variabel deel erbovenop (4 procent).

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de vergoeding. Van gemiddeld 3667 euro aan vaste vergoedingen in de kleinste ondernemingen tot 11.406 euro in middelgrote kmo’s. De zitpenningen lopen op van gemiddeld 512 euro tot 925 euro per raadsvergadering. Berekenen we het totaal, dan krijgen bestuurders gemiddeld 4.295 euro in een micro-onderneming, 5745 euro in een kleine kmo tot 11438 in een middelgrote kmo.

Oproep tot hogere vergoedingen

Guberna, Voka en Vlaamse kmo in Actie formuleren een aantal richtlijnen, gebaseerd op de code Buysse die zegt dat de vergoeding voldoende hoog moet zijn om zo geschikte mensen aan te trekken. Zo wordt een combinatie van vaste vergoedingen met zitpenningen aangeraden. In totaal zouden de kleinste kmo’s4500 euro per jaar moeten voorzien voor een bestuurder. Dit bedrag loopt op tot 7000 euro in een kleine kmo’s en 12.000 in een middelgrote.

Opvallend: het zijn hogere bedragen dan de sommen die vandaag betaald worden. Een voorzitter zou het dubbele mogen ontvangen van een doorsnee externe bestuurder. (H.H.)

Partner Content