Windkracht is koopkracht

Hoe harder het waait, hoe harder de bewoners van Eeklo zich in de handen wrijven. Er komen windmolens in Eeklo en de bevolking heeft een financieel belang in de onderneming die ze gaat bouwen.

De coöperatieve vennootschap Ecopower gaat in opdracht van het stadsbestuur twee windmolens bouwen. De grootste molen heeft een capaciteit van 1,8 megawatt en komt vlakbij het containerpark in Eeklo. De andere molen komt aan het sportterrein Zandvleuge en heeft een capaciteit van 600 kilowatt. Samen zullen die voor ten minste 17% van de elektriciteitsbehoefte van de inwoners van de stad Eeklo zorgen. De kostprijs van het project wordt geraamd op 94 miljoen frank.

Sportstadion.

Begin vorig jaar lanceerde de stad Eeklo het idee om een recht van opstal te verlenen voor het plaatsen van twee windturbines. “We zochten naar een manier om de energiekosten van het stedelijk sportstadion Zandvleuge te verminderen. Fotovoltaïsche panelen bleken geen rendabele investering en zo kwamen we bij windenergie. Bovendien passen de windturbines in ons beleid van hernieuwbare energie,” zegt Dirk Van de Velde, schepen van Financiën en Middenstand ( CVP).

In het voorjaar van 1999 kregen milieuambtenaren de opdracht na te gaan hoe en waar windmolens ingeplant konden worden. Op het industriegebied Nieuwendorpe kunnen twee à drie turbines komen en aan het sportstadion Zandvleuge is plaats voor één windmolen. Die locaties zijn eigendom van de stad.

Natuurlijk heeft Eeklo de financiële middelen noch de expertise om zelf een paar windmolens neer te poten. De stad wil ook niet als bouwheer optreden. Er werd een aanbesteding uitgeschreven, die zeven inschrijvingen opleverde. Een jury van gemeenteraadsleden, ambtenaren en deskundigen evalueerde de inschrijvingen volgens criteria zoals geluidshinder, de mogelijkheid voor de lokale bevolking en bedrijven om financieel te participeren, de realisatietermijn en energieopbrengst. Ecopower sleepte het contract binnen.

En wat vond de bevolking hiervan? Het is niet niks, zo’n molen in je achtertuin. Het loopt behoorlijk in het oog en maakt nog lawaai ook. Dirk Waelput, milieuambtenaar van Eeklo: “Via een informatiecampagne kon het gemeentebestuur de grootste vrees wegnemen. De omwonenden werden uitgenodigd om samen met enkele gemeenteraadsleden de windturbine in Middelkerke te bezoeken. Zo konden we met eigen oren horen hoeveel lawaai een windmolen maakt.”

Schepen Van de Velde relativeert echter de visuele vervuiling. “Een turbine staat zelden alleen in een open vlakte. Hoge bomen en gebouwen dienen als buffer en breken het zicht.”

Ook de coöperatieve vennootschap Ecopower organiseerde een informatiecampagne. Ze maakten een computersimulatie om eventuele geluidshinder en schaduwhinder van de wieken huis per huis na te gaan.

Participatie.

Maar de Eeklonaars spitsten pas echt hun oren toen het over geld ging. Ze krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in het project door aandelen van Ecopower te kopen. Hoewel het molenbedrijf nog wacht op een bouwvergunning, zijn er wel al duizend aandelen van 10.000 frank verkocht. De aanvaarding van het project is dus groot. Eind september, begin oktober moet de bouwvergunning er zijn. In het voorjaar van 2001 zouden de molens af moeten zijn.

Ondertussen zijn nog twee bouwaanvragen ingediend voor nog twee windturbines. Electrawinds diende een aanvraag in voor het plaatsen van een molen van 600 kilowatt op het industrieterrein Nieuwendorpe. En ook Ecopower denkt aan een derde molen van 1,8 megawatt in de buurt van het industrieterrein.

h.v.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content