Naar een klimaatneutrale economie: de weg voor de transportsector

file rond Brussel © belga
Daan Killemaes
Daan Killemaes Hoofdeconoom Trends

In het personenvervoer is de elektrificatie al volop bezig.

Waarover gaat dit?

EnergyVille rekende uit hoe België zijn netto-uitstoot van koolstof kan reduceren tot nul tegen 2050 mét het integrale behoud van de industrie (lees meer). Wat u hieronder leest, is de weg voor de transportsector.

Lees ook de weg voor de industrie, voor de gebouwen en voor de elektriciteitsproductie.

Elektrificatie verzet hier snel de bakens. “Het model kiest, puur op basis van de kosten, voor een snelle transitie in deze sector. Het energieverbruik van de transportsector daalt met 75 procent tegen 2050, omdat de elektrische motor véél efficiënter is dan de verbrandingsmotor”, zegt Pieter Lodewijks.

In het personenvervoer is de elektrificatie al volop bezig. “Het aantal elektrische auto’s stijgt naar 2 miljoen tegen 2030”, vervolgt Lodewijks. In het vrachtvervoer gaat de transitie trager. “Het model kiest vrij lang voor een vrij intensief gebruik van fossiele brandstoffen, zeker in het zwaardere vrachtvervoer, en kiest hier pas vanaf 2040 voor een doorgedreven elektrificatie. Het is nipt, maar het model kiest daarbij niet voor waterstof of synthetische moleculen als brandstof. Elektrificatie haalt in de transportsector de overhand en dat wordt stilaan algemeen aanvaard. Het pad van waterstof als mirakeloplossing zijn we gelukkig aan het verlaten.”

De elektrificatie van het transport impliceert een stijgende vraag naar elektriciteit. En net zoals in de gebouwensector zouden dure investeringen in het distributienet nodig zijn wanneer iedereen tegelijk zijn auto oplaadt. Pieter Lodewijks: “Je moet de stijgende elektriciteitsvraag dus slim en flexibel aansturen. Het model kiest daarom voor de installatie van meer dan 1 miljoen slimme laadstations, thuis en op het werk, zodat ruim 1 miljoen wagens ingestekkerd kunnen blijven. Het is belangrijk om het laadprofiel van je voertuig te kunnen afstemmen op het productieprofiel van hernieuwbare energie. Je sluit je auto bijvoorbeeld na aankomst op kantoor aan met het idee dat de batterij pas tegen 17 uur voldoende opgeladen moeten zijn. Op die manier kan je die vloot elektrische auto’s als een grote, slimme batterij gebruiken. Elke parkeerplaats op kantoor moet dus uitgerust worden met een laadpaal. Voor het transportverkeer kiest het model wel resoluut voor snelle, krachtige laadstations.”

3 De weg voor de transportsector © National

Lees meer:

Lees meer over:

Partner Content