Beschermd tegen een kale reis

Jan Roodhooft Advocaat

Als de reisorganisator waar u een reis hebt geboekt over de kop gaat, blijft u niet in de kou staan. Het Garantiefonds Reizen zorgt ervoor dat u uw geld terugkrijgt.

Als een bedrijf failliet gaat, beslist de curator of de overeenkomsten die de onderneming met haar klanten had afgesloten, worden voortgezet. In de meeste gevallen gebeurt dat niet en vervallen die contracten. Als klant hebt u dan de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen door een schuldvordering in het faillissement in te dienen. Ook als u al een voorschot had betaald, kunt u dat via die weg proberen te recupereren. Maar zo’n schuldvordering heeft weinig kans van slagen, want doorgaans is er na de betaling van de andere schuldeisers te weinig geld over om een vergoeding uit te keren.

Hebt u een reis geboekt bij een reisorganisator of een touroperator die in orde is met zijn vergunningen, dan hebt u meer mogelijkheden. De Belgische wetgever verplicht de reisorganisatoren zich te verzekeren tegen een faillissement. Heel wat bedrijven in de sector zijn daarvoor aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, maar ook andere instanties treden als verzekeraar op. Zo zijn heel wat reisbureaus aangesloten bij verenigingen die een collectieve polis afsluiten voor hun leden. Gaat een reisorganisator over de kop, dan keren die verzekeraars een vergoeding uit aan de klanten.

Een verplichte verzekering

Wilt u een reis boeken bij een reisorganisator, vraag dan bij welke instantie die is aangesloten. Zo bent u zeker dat u niets hoeft te vrezen mocht de organisatie failliet gaan. De wet bepaalt dat de naam en het contactadres van de verzekeraar duidelijk moeten worden vermeld op de bestelbon en op de overeenkomst die de klant bij de boeking krijgt.

Op de website van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) staat een overzicht van de reisorganisatoren die failliet zijn verklaard of waarvan de vergunning is ingetrokken (www.vvr.be). Met dat laatste soort bedrijven gaat u maar beter niet in zee, als ze nog actief zouden zijn. Doet u dat toch, dan loopt u het risico dat u geen enkele garantie hebt bij een onvermogen.

In veel andere Europese landen bestaat een vergelijkbare verplichte verzekering. Als u in het buitenland een reis boekt, gaat u het beste na of de organisator zo’n verzekering heeft voordat u de overeenkomst ondertekent of een voorschot betaalt.

Garantiefonds Reizen

Gaat uw reisorganisator failliet voordat u op reis vertrekt, dan heeft het Garantiefonds de keuze. Ofwel annuleert het de reis en betaalt het u het bedrag terug dat u al had gestort; ofwel laat het de reis toch doorgaan. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld als de failliete reisorganisator de vlucht en het hotel al had betaald. Het hotel waar u zou verblijven, moet dan wel bereid zijn om mee te werken. Het Garantiefonds kan mogelijk een beroep doen op een andere reisorganisator, die bereid is de reis tegen de afgesproken prijs over te nemen.

Bij een annulering van de reis betaalt het Garantiefonds alleen de bedragen terug — het voorschot of eventueel de totale prijs — die u aan de reisorganisator had betaald. U kunt geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. Beschikt u over een bestelbon, maar hebt u nog niets betaald, dan krijgt u geen vergoeding. De andere kosten die u voor de reis had gemaakt — bijvoorbeeld voor inentingen, een nieuw paspoort of een extra bijstandsverzekering — worden niet vergoed.

Bent u al op uw bestemming op het moment dat de reisorganisator failliet gaat, dan komt het Garantiefonds ook te hulp. Afhankelijk van de situatie kunt u uw reis voortzetten, of wordt u gerepatrieerd. Ook bij zakenreizen en incentives die door bedrijven worden geboekt, is het Garantiefonds bevoegd. Reizigers zonder reisorganisator kunnen geen beroep doen op het fonds.

U kunt aangifte doen via de website van het Garantiefonds (www.gfg.be). Klik op ‘contact’ om uw gegevens in te vullen. Daarnaast kunt u alle bijbehorende documenten inscannen en doormailen, of die faxen. Is de reisorganisator aangesloten bij de Vereniging Vlaamse Reisbureaus, dan kunt u contact nemen op het telefoonnummer 050 25 00 60 om inlichtingen in te winnen over de verdere procedure.

Ticketverzekering

Boekt u enkel een vliegtuigticket bij een luchtvaartmaatschappij en gaat die failliet, dan liggen de zaken moeilijker. In dat geval is er geen verplichte verzekering. U kunt dan een schuldvordering in het faillissement indienen, maar wellicht krijgt u uw geld niet terug, tenzij de luchtvaartmaatschappij verzekerd is tegen haar onvermogen. Maar u kunt zich zelf verzekeren tegen het faillissement van de luchtvaartmaatschappij door bij uw boeking een ticketverzekering af te sluiten.

JAN ROODHOOFT

Een erkende reisorganisator is verzekerd tegen een faillissement.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content