Katleen De Stobbeleir

‘Personeelstekort? Benut uw onderbenutte potentieel’

Katleen De Stobbeleir professor leadership en partner van de Vlerick Business School

Zelfs in tijden van vertraagde economische groei, kampt onze arbeidsmarkt met een grote krapte. De werkzaamheidsgraad opkrikken is terecht de prioriteit nummer één. Maar de kans is groot dat zich ook in uw organisatie nog heel wat onbenut potentieel bevindt. De meeste organisaties investeren disproportioneel veel tijd en middelen in het aanwerven van extern potentieel, terwijl ruim een derde van de medewerkers het gevoel heeft dat ze veel meer kunnen betekenen voor hun organisatie, en dat ze hun ambities niet kunnen waarmaken, omdat ze te weinig ruimte krijgen om de impact te creëren die ze zouden kunnen hebben.

Intrapreneurship moet je stimuleren.

Ook trends als quiet quitting tonen aan dat heel wat organisaties er maar niet in lijken te slagen hun medewerkers echt te betrekken, en het aanwezige verborgen talent en ambitie optimaal te benutten. De Amerikaanse ondernemer Gifford Pinchot stelde al in de jaren zeventig vast dat ondernemingen geteisterd worden door inertie, en verstrikt geraken in een zelf gecreëerd kluwen van processen, hiërarchische structuren en regels. Daardoor duwen ze medewerkers onbewust in een keurslijf, waardoor die vervreemd geraken van de organisatie en hun potentieel structureel onderbenut blijft.

Meer ruimte voor intrapreneurship is volgens Gifford Pinchot de oplossing. Intrapreneurship veronderstelt dat je medewerkers de kans geeft zich te gedragen als ondernemers in je organisatie. Intrapreneurs zijn diegenen die spontaan met nieuwe ideeën voor producten komen, of bestaande processen verbeteren zonder dat ze de (financiële) risico’s dragen van zelfstandig ondernemerschap.

Maar dat ‘spontane’ komt niet automatisch. Je kunt het als organisatie niet aan het toeval overlaten. Intrapreneurship moet je stimuleren. Het veronderstelt dat je medewerkers meer autonomie geeft, maar ook dat je hen behandelt als echte ondernemers, hen ook echt eigenaar maakt van hun ideeën en initiatieven. Wanneer mensen zich eigenaar voelen, zullen ze de acties ondernemen die nodig zijn om hun initiatieven te doen slagen, en daarbij spontaan hun talenten aanboren en nieuwe talenten ontwikkelen.

Denkt u niet gezegend te zijn met mensen die de maturiteit hebben om intrapreneurial te zijn? De kans is groot dat net dat denkpatroon ervoor zorgt dat u talent over het hoofd ziet. Gerald Davis en Christopher White van de University of Michigan stellen dat het ‘intrapreneurial gen’ niet bestaat. Mensen moeten de tools krijgen om intrapreneurial te zijn. Je moet hun eerst en vooral de toestemming geven om hun organisatie van binnenuit te veranderen, maar je moet bij je mensen ook de vaardigheden ontwikkelen om een succesvolle intrapreneur te worden.

De focus ligt het best op het trainen van vier basiscompetenties: scannen, positioneren, netwerken en mobiliseren. Mensen moeten leren aan te voelen wat de juiste timing is voor hun voorstel. Daarvoor moeten ze leren zowel de interne als de externe context te scannen. Voor elk goed idee is er een juiste timing, en soms komen de beste ideeën te vroeg of te laat. Ook belangrijk is hoe een idee naar voren wordt gebracht. Dat heeft een grote impact op hoe het wordt ontvangen. Wordt een idee geformuleerd als kritiek, dan is de slaagkans klein. Is een innovatief idee gekoppeld aan wat er al is, bijvoorbeeld de strategie, dan is de kans op succes veel groter.

Intrapreneurship ontwikkelen veronderstelt ook dat mensen leren te netwerken. Hoe fantastisch een idee ook is, als de juiste mensen het niet oppikken, is de kans groot dat het ergens in een lade belandt. Tot slot moeten je mensen ook leren hoe ze hun interne en externe stakeholders kunnen mobiliseren door nieuwe, vaak informele structuren op te zetten, die de bestaande structuren overstijgen en complementeren, zoals netwerken, platformen of workshops. Dus, kampt u met personeelstekort? Gooi het eens over een andere boeg en investeer in het ontwikkelen van intrapreneurs.

De auteur is professor leadership en partner van de Vlerick Business School

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content